Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Farger i mørket – kaldtvannskorallrev i Norge. En permanent korallutstilling på Lofotakvariet.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Number:

322771

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Welcome to the deep – home of the colorful cold-water corals. Most people associate corals with turquoise water, sunshine, and palm trees. What people don’t know is that there are also many corals in the deep waters along the Norwegian coast, from Finnmark up north to the Oslo fjord in the south. The largest cold-water coral reef in the world, The Røst Reef, is located just off the coast of Lofoten. Here, the corals have lived and built their homes for thousands of years. As massive three-dimensional structures on the seabed and in fjords, the coral reefs appear as magnificent structures, teeming with life. Up to 30 meters high and several kilometers long, they are not only enchantingly beautiful but also among the most complex ecosystems in the ocean, forming the foundation for hundreds of other species. The newly opened coral exhibition at The Lofoten Aquarium takes you into this fantastic, colorful underwater world. Using sound, images, video, and activities, the exhibition offers a sensory experience with the goal of generating interest and ownership to the Norwegian cold-water corals, and spreading knowledge about their role in the marine ecosystem. The exhibition has been developed by Salt Lofoten AS in close collaboration with Museum Nord and the Institute of Marine Research, with assistance from Sisu Design, Signal, Back, Lucjan Golas, filmmaker Mads Sæther Juul, Lei en Biolog, and many more. The exhibition is finaced by The Research Council of Norway, Sparebankstiftelsen DNB, Nordland Fylkeskommune, and Museum Nord. The coral exhibition opened in June 2023.

Korallutstillingen på Lofotakvariet er en kunnskaps- og læringsarena som ved hjelp av lyd, bilder, video og aktiviteter byr på en sanserik opplevelse, der publikum får oppleve å komme tett på korallenes eventyrlige verden. Både kunnskap om historien, undervannslandskapet og det fargerike livet til kaldtvannskorallene formidles pedagogisk til Lofotakvariets målgruppe som er barn og unge voksne. I tillegg får publikum anledning til å ta del i forskningen og bli kjent med korallrevenes sårbarhet for klimaendringer. Korallutstilling på Lofotakvariet er den første utstillingen av sitt slag i Norge, og det tverrfaglige samarbeidet mellom SALT, Havforskningsinstituttet og Museum Nord representerer en unik arena for å: På kort sikt - Skape interesse, stolthet og eierskap til kaldtvannkorallrevene gjennom å formidle korallrevenes ukjente magi til et stort publikum. - Spre kunnskap om korallrevenes viktige rolle i det marine økosystemet. På lengre sikt - Stimulere til debatt rundt klimaendringer med utgangspunkt i at korallrevene er særlig sårbare økosystemer. - Inspirere andre til nytenkende forskningsbasert kunnskapsformidling

For folk flest gir koraller assosiasjoner til turkist vann og palmesus. Samtidig har forskere avdekket store forekomster av kaldtvannskoraller i norske farvann, fra Finnmark til Oslofjorden. Hele 25 % av verdens kjente kaldtvannskorallrev er norske, noe som gjør Norge til et kjerneområde for denne arten og tilhørende økosystemer.  Som digre tredimensjonale strukturer på havbunnen og i fjorder, fremstår korallrevene som storslåtte byggverk, yrende av liv. Opptil 30 meter høye og flere kilometer lange er de ikke bare eventyrlig vakre, de er også de mest komplekse og artsrike økosystemene i havet og danner livsgrunnlaget for hundrevis av andre arter. Verdens største kaldtvannskorallrev, Røstrevet, ligger utenfor Lofoten og har en utstrekning på over 100 km2. Her har korallene levd og bygget sitt hjem i tusenvis av år. Korallrevene er sannsynligvis dermed både verdens største, i tillegg til å være verdens eldste organisme. Likevel er kaldtvannskorallrevene ukjente for folk flest. Gjennom en permanent korallutstilling på Lofotakvariet i Kabelvåg ønsker nå SALT, Havforskningsinstituttet og Museum Nord å skape interesse, stolthet eierskap til korallrevene utenfor vår egen kyst, og spre kunnskap om korallrevenes viktige rolle i det marine økosystemet. Korallutstillingen vil for publikum være en aktiv utstilling og kreativ og grensesprengende læringsarena, som med alle sansene tar deg med ned under havoverflaten på en reise i korallenes rike: de eventyrlige fargene nede i mørket, undervannslandskapet, historien og livet. I tillegg vil publikum få anledning til å ta del i og fordype seg i oppdatert forskning fra Havforskningsinstituttet. Slik vil utstillingen være i konstant utvikling og gi deg ny innsikt hver gang du kommer tilbake. Sist, men ikke minst har utstillingen en fot i fremtiden. Publikum skal bli kjent med hvordan trusler som havforsuring, og menneskelig aktivitet påvirker kaldtvannskorallrevene og hvordan revene er et levende bilde på klimatiske endringer.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima