Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Farger i mørket – kaldtvannskorallrev i Norge. En permanent korallutstilling på Lofotakvariet.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Number:

322771

Project Period:

2021 - 2023

Funding received from:

For folk flest gir koraller assosiasjoner til turkist vann og palmesus. Samtidig har forskere avdekket store forekomster av kaldtvannskoraller i norske farvann, fra Finnmark til Oslofjorden. Hele 25 % av verdens kjente kaldtvannskorallrev er norske, noe som gjør Norge til et kjerneområde for denne arten og tilhørende økosystemer.  Som digre tredimensjonale strukturer på havbunnen og i fjorder, fremstår korallrevene som storslåtte byggverk, yrende av liv. Opptil 30 meter høye og flere kilometer lange er de ikke bare eventyrlig vakre, de er også de mest komplekse og artsrike økosystemene i havet og danner livsgrunnlaget for hundrevis av andre arter. Verdens største kaldtvannskorallrev, Røstrevet, ligger utenfor Lofoten og har en utstrekning på over 100 km2. Her har korallene levd og bygget sitt hjem i tusenvis av år. Korallrevene er sannsynligvis dermed både verdens største, i tillegg til å være verdens eldste organisme. Likevel er kaldtvannskorallrevene ukjente for folk flest. Gjennom en permanent korallutstilling på Lofotakvariet i Kabelvåg ønsker nå SALT, Havforskningsinstituttet og Museum Nord å skape interesse, stolthet eierskap til korallrevene utenfor vår egen kyst, og spre kunnskap om korallrevenes viktige rolle i det marine økosystemet. Korallutstillingen vil for publikum være en aktiv utstilling og kreativ og grensesprengende læringsarena, som med alle sansene tar deg med ned under havoverflaten på en reise i korallenes rike: de eventyrlige fargene nede i mørket, undervannslandskapet, historien og livet. I tillegg vil publikum få anledning til å ta del i og fordype seg i oppdatert forskning fra Havforskningsinstituttet. Slik vil utstillingen være i konstant utvikling og gi deg ny innsikt hver gang du kommer tilbake. Sist, men ikke minst har utstillingen en fot i fremtiden. Publikum skal bli kjent med hvordan trusler som havforsuring, og menneskelig aktivitet påvirker kaldtvannskorallrevene og hvordan revene er et levende bilde på klimatiske endringer.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima