Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Extending the Norwegian Strawberry season trough novel breeding material

Alternative title: Extending the Norwegian Strawberry season trough novel breeding material

Awarded: NOK 2.0 mill.

The Norwegian consumption of fresh strawberries increased by 70% from 2009 to 2018. Despite this increase, the Norwegian production has been relatively stable and covers today about 30% of the annual domestic strawberry consumption. Approximately half of the year-round import of strawberries takes place from April to June. New varieties with an extended Norwegian harvest season, combined with modern technology and cultivation methods, can radically increase the market-share of Norwegian strawberries ? especially in the early season. The primary objective of the Flowerberry project is therefore to gain new knowledge on the complex regulation of flowering and develop breeding material with flowering traits ideal for Norwegian conditions. The primary objective will be achieved through physiology-, molecular- and inheritance studies in both primitive and elite breeding populations. The new knowledge, breeding material and genetic tools developed in Flowerberry, will be implemented in the strawberry breeding program of Graminor, conducted by Njøs Fruit and Berry Center (NJØS). Flowerberry is a joint project between NJØS, Graminor and Norwegian University of Life Sciences (NMBU). The project is funded by The Research Council of Norway, Grofondet and the industrial partners. An industrial PhD student (Kristina Alme Gardli) was admitted to the PhD-program at NMBU in January 2021.

Jordbær (Fragaria x ananassa Duch.) er en hagebrukskultur av stor økonomisk og kulturell betydning for Norge. Med en produksjonsverdi på 27 000 kroner/dekar er jordbær den viktigste kulturen i norsk frukt- og bærproduksjon. Fra 2009 til 2018 økte mengden solgt jordbær til ferskt konsum med 70 %, og i dag er produsentverdien av ferske jordbær solgt i butikk på 700 millioner kroner. Til tross for økningen i konsum, har den norske produksjonen holdt seg relativt stabil og viser at den økte etterspørselen dekkes av import. Norske jordbær utgjør i dag kun 30 % av total mengde som er omsatt i butikk. Jordbærforedlingsprogrammet til Graminor, utført av Njøs Frukt- og bærsenter (NJØS), står for tiden overfor økte krav fra industrien om å utvikle nye sorter med utvidet høstsesong, samtidig som man opprettholder eller forbedrer kvaliteten de norske forbrukrne foretrekker på bæra. Nye sorter kombinert med ny landbruksteknologi og dyrkingsmetoder, kan radikalt øke markedsandelen av norske jordbær. Det økonomiske potensialet for dyrkerne, ved å utvide sesongen, er estimert til 300 millioner kroner per år. Den tidlige sesongen er spesielt verdifull, siden omtrent halvparten av den årlige importen finner sted fra april til juni. Prosjektet vektlegger å oppnå ny kunnskap og opparbeide en omfattende forståelse av blomstringsfysiologi i jordbær, dens molekylære regulering og nedarving. I tillegg skal prosjektet utvikle nytt foredlingsmateriale, som i fremtiden vil gjøre norske sorter og derav den norske jordbærindustrien mer konkurransedyktig.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd