Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Forprosjekt - «Hydrogen tilført i Antec biogassreaktor hos Liholmen Biogass AS»

Awarded: NOK 0.21 mill.

Liholmen Biogass AS har sammen med Antec Biogas AS sett på muligheten for å bygge/utvikle en biogassreaktor spesielt utviklet for å kunne tilføre hydrogen direkte i biogass-produksjon slik at man kan få ut biogass-drivstoff. Liholmen Biogass AS er p.t. de første og eneste i Norge som bruker Antec sine biogass-reaktorer i fullskala og man ønsker å kunne tilføre Hydrogen i biogassreaktoren for å få ut oppgradert biogass som kan brukes som drivstoff. NMBU v/Radziah Wahid har gjort vellykkede laboratorieforsøk på dette. Det er ikke gjort fullskalaforsøk på dette i Norge. Liholmen Biogass AS og Antec Biogas AS har som mål å få gjennomført fullskala prosjekt der en tilfører Hydrogen fra Haelousprosjektet i Berlevåg (www.haelous.eu) inn i en egen biogassreaktor i Båtsfjord. For å få dette til vil aktørene kjøre et forprosjekt for å beskrive utfordringene - finne roller og ansvar - belyse verdiskapningspotensial - samt beskrive kostnader og finansieringsmuligheter for et hovedprosjekt.

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Funding Sources