Back to search

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bidrag til NordForsk utlysningen nordic health data reserch project on COVID-19

Awarded: NOK 5.3 mill.

Funding scheme:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Thematic Areas and Topics