Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

sirkTRE Sirkulært trebyggeri - lukker luka som muliggjør bruk av heltre returtrevirke som råvare til treindustrien

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Manager:

Project Number:

322948

Project Period:

2021 - 2021

Funding received from:

Location:

Norwegian Wood Cluster er et utvidet samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg som skal utvikles til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, bærekraftig trebyggeri. Prosjektet sirkTRE har som målsetting å utvikle verdikjeden som sender returtre tilbake til og inn i eksisterende treindustri. Økt bruk av returtre, i form av heltre, vil ha en stor klimaeffekt, og erfaringene fra prosjektet vil føre til økt bruk av returtre i flere typer bygningselementer. Norconsult (2020) har beregnet at om lag 90% av klimagassutslippet til materialer i bygg er relatert til bærende konstruksjoner og arkitektonisk utforming i et bygg. Ved å redusere og optimalisere ressursbruken til bygningskonstruksjonen vil man oppnå bygningskonstruksjoner med reduserte klimagassutslipp som følge av mindre tilvirkningsbehov, mindre transport og kortere byggetid. Bruk av returtre forventes også å være kostnadseffektivt p.g.a. lav råvarepris. I den sirkulære omstillingen som må skje for at vi skal nå målene i Parisavtalen, er kort transportavstand avgjørende. Regionene må håndtere ombruk av bygningsmaterialer. Industriell tilvirkning av bygningselementer basert på returtre i form av heltre finnes ikke i dag. Forskning er nødvendig for å synliggjøre potensialet og behovet for prosesser for å igangsette en industriell tilvirkning. I tillegg vil volumet vise i hvilken grad det er mulig å ha tilstrekkelig lønnsomhet til å gå videre i utviklingen av ombruksindustrien for tre. Standarder tillater i dag, kun bruk av ferskt trevirke i konstruksjoner. For å kunne gjenbruke trekomponenter i returtre, er det behov for en metodikk og utstyr for evaluering, slik at det sikres at det ikke bygges inn noe som reduserer sikkerheten i byggene som nytter returtre. Videre er ny formatering og nye festemidler, som sikrer enklere ombruk videre en nødvendighet. Grønn plattform kan samkjøre partnernes muligheter og potensial, slik at vi lykkes med å bygge videre på denne verdikjeden sammen.

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform