Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Forretningsutvikling av ny verdikjede for grønn ammoniakk og hydrogen i Arktis basert på vindkraft – Grønn Ammoniakk Berlevåg (GAB)

Awarded: NOK 0.30 mill.

Formålet med GAB er å utarbeide et konkret og forpliktende forretningskonsept for utviklingen av en bærekraftig og skalerbar grønn verdikjede for produksjon av hydrogen (H2) og ammoniakk (NH3) i Varanger-regionen, og distribusjon og bruk av disse energibærerne i Norge (inkl. Svalbard), både innen transport og energiproduksjon. Arbeidet skal avdekke de tilhørende ringvirkninger og innrettes slik at verdiskaping og sysselsetting realiseres så raskt som mulig.

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Funding Sources