Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Datasikkerhet og dataflyt i applikasjoner som støtter og distribuerer data med differensiert gradert klassifisering

Alternative title: Cybersecurity and data flow in applications supporting and distributing data with differentiated security grade classification

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Manager:

Project Number:

323117

Application Type:

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Location:

For the aviation industry to achieve its industrial goals of efficiency, technology must undergo digitization, or renewal and development. This is highly relevant for Indra Navia. The aerospace industry is a conservative industry, and the technology is somewhat behind. As technology has evolved, so has information security, the threat landscape, and attack methods. The highest priority is to maintain security, and therefore the technology should not be further digitized without a thorough examination of information security in a modern context, as this can create big risks if ignored. Further digitization of air traffic control systems will involve a combination of graded and ungraded data. Therefore, there must be a focus on data flow and information exchange. Furthermore, cloud solutions can be implemented, where strict requirements of confidentiality, integrity, and availability are required. For the technology to be safe to use, the security cannot be behind modern security measures, even though the aviation industry is conservative and usually lags behind in terms of implementing new technology. Potential attackers can range from wartime nations, terrorists, industrial competitors, to ignorant pranksters.

Indra Navia utvikler framtidens kontrollsystemer for overvåkning, navigasjon og kommunikasjon i den sivile luftfarten. I videreføringen av vår teknologi innenfor fjernstyrte tårn til Avinor er nå Indra Navia inne i en fase rundt industriell forskning hvordan dette videreutvikles og digitaliseres. Prosjektet er utvikling av høyteknologiske løsninger med scenarioer og simulatorer for å bidra til digitaliseringen og skytjenester for en mer miljørettet luftfart. Det er svært viktig å ha sikkerhet i fokus i alle ledd innenfor luftfart og dette prosjektet retter seg spesielt inn mot informasjonsutveksling på tvers av nettverk. Videre vil prosjektet se på beskyttelse av dataintegritet i forbindelse med utveksling av sensitive eller kritiske definerte data mellom datanettverk. I tett samarbeid med akademia som Universitetet i Sørøst-Norge (USN) vil også prosjektet kunne styrke næringslivssamarbeidet for sentrale høyere utdanninger innenfor IT og system engineering.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd