Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

TEKSET Digital 2021

Awarded: NOK 99,999

TEKSET arrangeres for åttende gang i 2021 - for første gang digitalt. De siste to årene har konferansen samlet omlag 380 deltakere, og er dermed den største årlige settefiskkonferansen i Norge. En bredt sammensatt programkomitè bidrar hvert år i arbeidet med å bestemme aktuelle temaer. På bakgrunn av dette blir et dagsaktuelt program sydd sammen. Målet er å årlig gi deltakerne faglig påfyll, gode diskusjoner rundt bordene og mye tid til nettverksbygging. Målgrupper er oppdrettsselskaper, leverandører fra egen næring og andre bransjer, forskning, forvaltning og virkemiddelapparat. Konferansen har også åpnet for en studentkvote. Som Norges ledende teknologimiljø tar SINTEF ansvar for skape en innovasjonsarena for de fasene av lakseproduksjonen som foregår på land. TEKSET ble etablerert i nært samarbeid med næringsklyngen akvARENA (www.akvarena.no) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (www.fhf.no) og utviklet videre i samarbeid med programkomiteen, NCE Aquaculture og Forskningsrådet.

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning