Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Green Deal WinDCollect - WP6

Awarded: NOK 79,999

Project Number:

323213

Project Period:

2020 - 2021

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Under EUs "Green Deal" har Sintef identifisert følgende utlysning som de planlegger å søke på «Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system» (LC-GD-2-1-2020) Marine Energi Testsenter blir arbeidspakkeleder for WP6 i EU søknaden WinDCollect, som ledes av Sintef. Målsettingen er å få fram en konkurransedyktig søknad til fristen 26. januar 2021. Målsettingen med prosjektet er som nevnt over å testet ut nye løsninger for kraft systemet som legger til rette for store offshore vindfarmer. Subsea-testingen av kraftsystemet og løsninger for vindfarmsystemet skal gjøres på Marin Energi Testsenter utenfor Karmøy i Rogaland. Når det gjelder arbeidspakker og partnere vises det til vedlagte prosjektsammendrag.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020