Back to search

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114858 - Gas analyzer with intelligent interface for high volume applications

Alternative title: E!114858 - GAINFUL

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Manager:

Project Number:

323215

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Location:

Partner countries:

We will deliver a handheld low-cost inspection instrument for quality control of gases in packages containing food and pharmaceutics to ensure the product shelf life and quality. A compact gas analyzer based on laser spectroscopy, driven by an intelligent TDLAS platform and an innovative digital laser performance model will reduce the cost and maximize the instrument performance. The instrument will be a game-changer in the packaging inspection segment. Reduction of food and pharmaceutical waste is of critical importance to reach the UN sustainable goals. One solution is packaging with modified atmosphere (MAP) to prolong the shelf life and preserve product quality. Inspection of gas content and sealing properties are essential to ensure correct MAP packaging. Present inspection instruments are not very attractive as they suffer from limited lifetime, high maintenance, and operator costs.

We will deliver a handheld low-cost inspection instrument for quality control of gases in packages containing food and pharmaceutics to ensure the product shelf life and quality. A compact gas analyzer based on laser spectroscopy, driven by an intelligent TDLAS platform and an innovative digital laser performance model will reduce the cost and maximize the instrument performance. The instrument will be a game-changer in the packaging inspection segment. Reduction of food and pharmaceutical waste is of critical importance to reach the UN sustainable goals. One solution is packaging with modified atmosphere (MAP) to prolong the shelf life and preserve product quality. Inspection of gas content and sealing properties are essential to ensure correct MAP packaging. Present inspection instruments are not very attractive as they suffer from limited lifetime, high maintenance, and operator costs.

Funding scheme:

EUROSTARS-EUROSTARS

Thematic Areas and Topics

Avanserte produksjonsprosesserDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderMatNæringsmiddel og foredlingPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBioteknologiLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)InternasjonaliseringInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Portefølje Muliggjørende teknologierMatNanoteknologi/avanserte materialerMatTrygg verdikjedeLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUArtikkel 185 (ny fra 2014)Digitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidIKT forskningsområdeSmarte komponenterUtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakPortefølje Industri og tjenestenæringerArtikkel 185 (ny fra 2014)EurostarsBioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet