Back to search

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114858 - Gas analyzer with intelligent interface for high volume applications

Alternative title: E!114858 - GAINFUL

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Manager:

Project Number:

323215

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Location:

Partner countries:

We will deliver a handheld low-cost inspection instrument for quality control of gases in packages containing food and pharmaceutics to ensure the product shelf life and quality. A compact gas analyzer based on laser spectroscopy, driven by an intelligent TDLAS platform and an innovative digital laser performance model will reduce the cost and maximize the instrument performance. The instrument will be a game-changer in the packaging inspection segment. Reduction of food and pharmaceutical waste is of critical importance to reach the UN sustainable goals. One solution is packaging with modified atmosphere (MAP) to prolong the shelf life and preserve product quality. Inspection of gas content and sealing properties are essential to ensure correct MAP packaging. Present inspection instruments are not very attractive as they suffer from limited lifetime, high maintenance, and operator costs.

We will deliver a handheld low-cost inspection instrument for quality control of gases in packages containing food and pharmaceutics to ensure the product shelf life and quality. A compact gas analyzer based on laser spectroscopy, driven by an intelligent TDLAS platform and an innovative digital laser performance model will reduce the cost and maximize the instrument performance. The instrument will be a game-changer in the packaging inspection segment. Reduction of food and pharmaceutical waste is of critical importance to reach the UN sustainable goals. One solution is packaging with modified atmosphere (MAP) to prolong the shelf life and preserve product quality. Inspection of gas content and sealing properties are essential to ensure correct MAP packaging. Present inspection instruments are not very attractive as they suffer from limited lifetime, high maintenance, and operator costs.

Activity:

EUROSTARS-EUROSTARS

Thematic Areas and Topics

Nanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetInternasjonaliseringFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonFNs BærekraftsmålLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)BioteknologiPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetBransjer og næringerVareproduserende industriUtviklingsarbeidIKT forskningsområdeSmarte komponenterAvanserte produksjonsprosesserMatNæringsmiddel og foredlingPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMatTrygg verdikjedeNanoteknologi/avanserte materialerMatPortefølje Muliggjørende teknologierInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Bransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdeDigitalisering og bruk av IKTArtikkel 185 (ny fra 2014)LTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matBioteknologiIndustriell bioteknologiArtikkel 185 (ny fra 2014)EurostarsInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningPortefølje Industri og tjenestenæringerPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurser