Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

NorEmballasje - Norge som internasjonal emballasjepioner

Awarded: NOK 0.30 mill.

Et av hovedmålene i både Arena Pro Arena Pro WoodWorks! klyngen og i Arena Circular Packaging Clusters strategi er å erstatte plastemballasje med trefiberbaserte materialer. Norge kan bli et foregangsland, en pilot i internasjonal sammenheng, for produktutvikling, systemisk konseptutvikling og utvikling av nye markeder som gir næringsutvikling og eksportmuligheter for norske bedrifter. Et gjennombrudd, produktmessig og systemisk på dette området vil gi et vesentlig bidrag i forhold til FNs bærekraftsmål samt internasjonale posisjoner for norsk næringsliv. Forprosjektet er starten på en pilot for Norge som internasjonal emballasjepioner. Målet med prosjektet er å utvikle nye bionedbrytbare trefiberbaserte emballasjeløsninger som erstatning for dagens plastbaserte emballasje. Ved å bytte til trefiberbasert emballasje som er bionedbrytbar og som har tilsvarende funksjonalitet som dagens plastbaserte emballasje oppnår man to store fordeler: - Man reduserer CO2 utslipp, ettersom fiberbasert emballasje er laget av klimanøytral skogbasert råvare - Man reduserer den totale mengden plast som benyttes, og dermed risikoen for att denne havner i naturen og til slutt i havet Vi skal både forbedre dagens trefiberbaserte emballasjeløsninger, men fremfor alt utvikle nye trefiberbaserte emballasjeløsninger som også er nedbrytbare og som kan gjenvinnes. Mange trefiberbaserte emballasjeløsninger krever ulike typer barrierer for å kunne fungere. Utvikling av nye barrierer vil derfor være en stor del av prosjektet. Vi skal demonstrere at de nye emballasjeløsningene fungerer i et industrielt miljø, samt utvikle gjenvinningssystemer som sørger for at de nye emballasjeløsningene kan gjenvinnes på et effektivt vis. RISE PFI koordinerer forprosjektet, og har lang erfaring med trefiberbaserte emballasjematerialer og bærekraftige barrierematerialer. NOFIMA vil ha ansvaret for mattrygghet og holdbarhet i prosjektet, mens NORSUS vil utrede bærekraften i nye emballasjeløsninger.

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform