Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Supporting Transformation towards Climate-Neutrality and Social Innovation in European Cities

Awarded: NOK 49,999

European Green Deal (EGD) har som mål å mer enn halvere CO2-utslippene innen 2030. Gjennom et veikart for handling, som er rettet inn mot målet om klimanøytralitet, foreslås det i EGD en bred involvering av alle sektorer i økonomien. Omtrent 75 prosent av europeere bor i byene, og disse står for 70 prosent av klimautslippene. EGD legger derfor opp til at det må settes inn særlige tiltak i byene, med et bredt spekter av tiltak innen teknologiske, ikke-teknologiske og sosiale innovasjoner for å få til en sosial rettferdig og systematisk endring mot klimanøytralitet. I forbindelse med EGD er det utlyst et «call» med tittelen “Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities“, for å støtte opp under målet om klimanøytralitet innen 2050. Gjennom deltakelse i prosjektet vil vi i samarbeid med andre byer, kommuner og forskningsinstitusjoner i Europa styrke det lokale klimaarbeidet gjennom teknologiske, sosiale og organisatoriske endringer i kommunene. De ulike arbeidspakkene er bygget opp for å støtte opp under oppnåelsen av disse målene. Prosjektet som helhet er omfattende og vi vil derfor fokusere på et utvalg av arbeidspakkene i prosjektet hvor vi både kan bidra med kompetanse og prøve ut nye løsninger i samarbeid med partnere. Rana Utvikling ønsker med vår deltakelse særlig å bidra til: - Arbeid med å identifisere strategier og finansieringsmekanismer som byer og lokale myndigheter kan bruke for å oppnå klimanøytralitet, innenfor tema som fjernvarme, transport, kommunale klimabudsjett, bygg, og samarbeid med lokalt næringsliv og industri. - Kartlegging og testing av løsninger, inkludert ny teknologi og sosiale innovasjoner, i tillegg til opprettelse og deltakelse i programmer for kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom europeiske byer. - Delta i testing og implementering av konkrete tilnærminger og metoder for å bidra til at europeiske byer får fart på omstilling til karnonnøytralitet, inkludert samarbeid med lokal industri og annet næringsliv.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020