Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Automatiske Dronehub'er Infrastruktur for autonome droner med parkering, lading, lasting og lossing.

Awarded: NOK 0.30 mill.

Droner i fremtidens tjenester mangler infrastruktur. I dag må dronen fraktes dit behovet er, og en dronepilot styrer dronen i et begrenset område. I fremtiden vil autonome droner utføre mange oppgaver og fly over store distanser. Utfordringen er at dronene ikke er der behovet er. Behovet for dronehub’er er en nødvendighet for fremtidens dronetjenester. En dronehub er et lager og parkeringshus for droner. Med lading, lasting og lossing og sensorbytte. Eksempler på tjenester: Frakt av biologisk materiale. Sykehusforetakene ønsker å benytte droner i stedet for biler. Sykehuset Innlandet kjører en distanse tilsvarende 3 ggr rundt ekvator for å hente og bringe blodprøver pr år. Statens vegvesen ønsker dronedekning på 100% av veinettet. Nødetatene ønsker dronedekning av hele Norge. Helsedirektoratet ønsker hjertestartere innen 6 minutter til alle. Da må droner plasseres innenfor en radius av 5 minutter. I primærnæringene er behovet og mulighetene mange. Droner kan så, gjødsle, finne rådyrkje i åkeren før skjæring, skogstaksering, treplanting, husdyr- og rovdyr-overvåkning, målinger mm. Miljøavtrykket for en drone er mindre enn traktorer eller helikoptre. Dyrelidelser på beite kan reduseres med bedre overvåking – og gjeting med drone. F.eks. i reindriftsnæringen som det i dag benyttes helikopter og snøskuter. Droner gjør dette bedre, Last mile distribusjon er, spesielt i mer grisgrendte strøk, er mer effektivt med droner. Det er mer miljøbesparende enn å kjøre laste- eller varebil på de store avstandene mellom gårder og beboere utenfor tettbebygde områder. Droner kan både rimeligere og med vesentlig lavere klimaavtrykk frakte brev og pakker til husstander og virksomheter. For å kunne få til dette må droner være utplassert, og ha en automatisk laste-, losse- og ladestasjon. Altså en dronehub Ingen av disse eksemplene kan bli en realitet uten en drone-infrastruktur. En dronehub plassert med strategiske avstander over hele landet - og verden er en nødvendighet.

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Funding Sources