Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Forprosjekt - Tre-mot-tre, sammenføyinger og knutepunkt i tre for industrielle trekonstruksjoner

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Number:

323672

Project Period:

2021 - 2021

Funding received from:

Organisation:

Location:

Forprosjektet har som mål å utvikle et hovedprosjekt for Grønn Plattform som kan øke hastigheten på den grønne omstillingen i byggebransjen og stimulere til økt privat investering ved utvikling av preaksepterte løsninger for tre-mot-tre sammenføyinger og knutepunkt i tre for industrielle trekonstruksjoner. Prosjektet vil etablerere et konsortium av aktører langs hele byggenæringens verdikjede. Tre er det eneste fornybare byggematerialet vi har. Det binder karbon og har lavere klimagassutslipp knyttet til uttak, fremstilling og produksjon enn sine konkurrenter i stål og betong. Utvikling av trebaserte alternativer til sammenføyinger i stål har klare miljømessige fordeler samtidig som det øker muligheten for ombruk og gjenbruk. Bruk av tre som konstruksjonsmateriale er et viktig virkemiddel for å nå nasjonale klimamålene innen 2030, men tekniske rammebetingelsene er i dag en begrensning for implementering. Det er stort etterslep på preaksepterte løsninger for trebaserte løsninger og det er behov for betydelig innsats for å overvinne usikkerhet blant private investorer og trygge både entreprenører, politikkere og utbyggere. For at tre skal være et miljøvennlig alternative må også tre være et økonomisk bærekraftig alternativ. Knutepunkt og sammenføyinger er kritiske og sentrale detaljer i prosjektering av trekonstruksjoner, både med hensyn til statikk, akustikk og brann. I dag løses disse primært ved bruk av stål. Denne løsningen reduserer trekonstruksjonenes demonteringsevne og ombrukbarhet og dermed også treelementenes levetid.

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform