Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Autonome logistikksystemer for oppsamling og gjenvinning av slam fra oppdrett i sjø

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Number:

323686

Project Period:

2021 - 2021

Funding received from:

Gjennom forprosjektet vil man forankre en skisse med prosjektdeltaker som kan realisere en hovedprosjekt for en ny grønn verdikjede av Slam fra oppdrett. Gjennom flere arbeidsverksteder vil man jobbe frem klare mål og ambisjoner for et hovedprosjekt hvor målet er en grønn logistikk av slam fra lokalitet til gjenvinning ved bruk av autonome logistikkløsninger. Bruken av autonome lastfartøy for logistikk av slam vil kommersialisere maritime autonome løsninger som kan gi Norsk maritim næring et stort fortrinn når det grønne skiftet kommer innen logistikk. Ved å samle opp slam fra oppdrettsanlegg vil man muliggjøre en bærekraftig skalering av norsk oppdrett.

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Funding Sources