Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sirkulært innovasjonssamarbeid i handelsnæringen

Awarded: NOK 0.30 mill.

Norge er i forbrukstoppen i Europa og samtidig åpne for å redusere forbruket for å bedre klima. SINTEF peker på at det finnes et stort potensial for økonomien og klimaet i å profesjonalisere og styrke markedet for å leie over å eie som fortsatt er i startfasen, inkludert økosystemet rundt. Blant barrierene er høye kostnader, blant annet p.g.a. liten skala i utleie og reparasjon, og at markedet er lite transparent og produktbredden smal per selskap. En rekke faghandelsaktører har allerede uttrykt interesse for å samarbeide rundt en slik løsning - som vil redusere barrierene og danne fundamentet for konseptet. Forprosjektet vil ha som hensikt å danne konsortiet og spisse konseptet. I hovedprosjektet kan del av løsningen være å etablere et felles plattformselskap for sirkulære tjenester, som håndterer flyten av varer og etablerer samarbeidspartnere i økosystemet rundt.

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Funding Sources