Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MetaBok - Automatisk ekstraksjon av metadata og bedre leseopplevelser

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Number:

323783

Project Period:

2021 - 2021

Funding received from:

Organisation:

Location:

The goal of the. MetaBok pre-project has been to define and map the premises for a main project (IPN) to be applied for in 2021.

Prosjektet har lykkes i å definere forutsetningene for et hovedprosjekt. Under forprosjektet ble det bygget nettverk med aktuelle kompetansemiljøer, aktuelle FoU-metoder ble kartlagt samt at prosjektet ble forankret i verdikjeden.

I forprosjektet Metabok vil Bokbasen i samarbeid med SINTEF Digital etablere grunnlaget for et hovedprosjekt (IPN). Arbeidet vil inkludere en kartlegging av datagrunnlaget, en vurdering av aktuelle FoU-metoder, samt etablering av et konsortium bestående av relevante kompetansemiljø innen FoU og aktuelle bedriftspartnere i prosjekteierens økosystem.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena