Back to search

SIGMA2-Sigma2

Basisfinansiering for UNINETT SIGMA2 AS – e-infrastrukturtjenester

Awarded: NOK 300.0 mill.

Project Number:

323839

Project Period:

2021 - 2026

Funding received from:

Subject Fields:

Access to high-performance computing services and services for storing scientific data is becoming increasingly important in many research areas and must be considered as a critical infrastructure for these. It is therefore of great importance to manage and further develop a sustainable national e-infrastructure for these services. SIGMA2 AS has been given the strategic and operational responsibility for the national e-infrastructure and will through this project ensure that this happens in the best possible way with the following objectives: - Operate and further develop a critical national e-infrastructure - Market and make the e-infrastructure available to new user environments from research organizations - Offer an attractive and sustainable e-infrastructure for all research environments. - The e-infrastructure offered shall have the following characteristics - High reliability and availability - Cost effective - Predictable access - Good integration between the national e-infrastructure and between national and international e-infrastructures (e.g., EuroHPC, EOSC, PRACE, EUDAT) - Enable and make available access to exascale and other future services and technologies - Provide services for analysis of large amounts of data (e.g., High Performance Data Analytics, Artificial Intelligence / Machine Learning). The goal of the project is to deliver and further develop user-friendly and efficient services. This requires an in-depth knowledge of the users' needs, which must be achieved through good collaboration with the user groups within various scientific areas and other relevant Norwegian research infrastructures.

Tilgang til høyytelse beregningstjenester og tjenester for lagring av vitenskapelige data blir stadig viktigere innenfor mange forskningsområder og må betraktes som kritisk infrastruktur for disse. Det er derfor av stor betydning å forvalte og videreutvikle en bærekraftig nasjonal e-infrastruktur for disse tjenestene. UNINETT SIGMA2 AS er gitt det strategiske og operative ansvaret for den nasjonale e-infrastrukturen og skal gjennom dette prosjektet sikre at dette skjer på en best mulig måte med følgende målsetting: - Drifte og videreutvikle en kritisk nasjonal e-infrastruktur - Markedsføre og tilgjengeliggjøre e-infrastrukturen til nye brukermiljøer fra forskningsorganisasjoner - Tilby en attraktiv og bærekraftig e-infrastruktur for alle forskningsmiljøer. - e-infrastrukturen som tilbys skal ha følgende egenskaper • Høy pålitelighet og tilgjengelighet • Kosteffektiv • Forutsigbar tilgang • God integrasjon mellom den nasjonale e-infrastrukturen og mellom nasjonale og internasjonale e-infrastrukturer (f.eks. EuroHPC, EOSC, PRACE, EUDAT) - Muliggjøre og tilgjengeliggjøre tilgang til exascale og andre fremtidige tjenester og teknologier - Fremskaffe tjenester for analyse av store datamengder (f.eks. High Performance Data Analytics, Kunstig Intelligens/Maskinlæring). Målet for prosjektet er å levere og videreutvikle brukervennlige og effektive tjenester. Dette krever en inngående kjennskap om brukernes behov, noe som skal oppnås gjennom et godt samarbeid med brukergruppene innen ulike fagområder og andre relevante norske forskningsinfrastrukturer.

Funding scheme:

SIGMA2-Sigma2

Funding Sources