Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Green Deal Cities - PES

Awarded: NOK 59,999

Project Number:

323881

Project Period:

2020 - 2021

Funding received from:

Location:

Nordic Edge har sammen med norsk og internasjonale aktører jobbet fram en søknad inn mot H2020 Green Deal. Dette prosjektet, som bestod i både å sette sammen konsortiet, bygge støtte, jobbe fram arbeidspakker og skrive søknaden, har som mål å støtte EU sin satsing inn mot 100 klimanøytrale byer innen 2030. Prosjektet ledes fra Norge gjennom NTNU og støttes av norske aktører slik som Nordic Edge, SINTEF og Universitetet i Stavanger.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020