Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DigitiCE - utvikling av sirkulær returteknologi for medisinske produkter.

Awarded: NOK 59,999

Project Manager:

Project Number:

323908

Project Period:

2020 - 2021

Funding received from:

Organisation:

Location:

DigitiCE ledes av Janssen og målet med prosjektet er å utvikle, teste og analysere sirkulære løsninger og forretningsmodeller med fokus på elektronisk medisinsk utstyr. Dette for å unngå en fremtidig miljøbombe, hvor denne typen medisinsk EE-avfall vil øke eksponentielt de kommende tiårene hvis industrien ikke tar grep. Det mangler i dag bærekraftige løsninger på verdensbasis for håndtering, resirkulering og gjenbruk av denne typen produkter. GRINs rolle som partner i dette prosjektet er utvikling og levering av en fysisk og digital returplattform som gjør det mulig for pasienter å returnere medisinsk utstyr til resirkulering og gjenbruk på en trygg måte på et fysisk returpunkt (feks. apotek, sykehus, kjøpesentre med mer). Returplattformen skal også ha et digitalt brukergrensesnitt som pasienter kan interagere med, samt innlemmes med tredjeparts belønnings- og insentivordninger for retur. Prosjektet DigitiCE omfatter flere arbeidspakker og milepæler fordelt på de ulike partnerne. Hovedmålet for GRIN i prosjektet er utvikling, bygging og levering av et fysisk og digitalt retursystem (flere enheter) for elektronisk medisinsk utstyr som skal testes i tre europeiske regioner; Spania, Belgi) og Slovenia. Selve pilotene vil ledes av Janssen og LiCalabs, hvor GRIN og Game Solutions Lab utvikler returteknologi og belønningssystem. Øvrige arbeidspakker omfatter sirkulær design (hvordan medisinske produkter kan designes for gjenbruk og resirkulering), logistikk, gjenbruk («refurbishment») og resirkulering, pasienters adferd, bærekraftige forretningsmodeller, internasjonal policy, direktiver og lovverk og skalering av retursystem globalt.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020