Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Finne nye samarbeidsformer i miljøet slik for at behov og løsninger kan møtes.

Awarded: NOK 57,999

Project Number:

324039

Project Period:

2021 - 2021

Location:

Prosjektet består av forberedene fase, selve webinaret og oppfølgingsfase. I forberedene fase er det koordinering og samarbeid på tvers av aktører, slik at flest mulig deltakere vil få mulighte til økt bevissthet og kobling mellom mulige samarbeidspartnere. På webinaret vil de påmeldte deltakerne få informasjon om behov fra helsetjenesten, samt ekspempler på suksesshistorier hvor behov i helse-og omsorgsstjenesten har blitt koblet med gode helseteknologiløsninger. Oppfølgingsfasen består av datahåndtering, videre plan for kobling og kompetanseøkning og koordinering. Midlertidig agenda for søkerworkshop/ webinaret: • Introduksjon om Pilot Helse v/ Forskningsrådet • Konkrete behov/ problemstillinger ved RHFene/ KS • Hva er samarbeid og hva skal vi få ut av dette? Hva er en anskaffelse? v/ Riche Vestby • Case presentasjon – desentralisering av kliniske studier (bra behov til løsning) v / LMI • Case – en suksesshistorie fra kommunehelsetjenesten v/ NSCC • Case – en suksesshistorie fra OCC • Case – en suksesshistorie fra TLSC • Case – en suksesshistorie fra NHT

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping