Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel texturized hybrid foods targeting future sustainability and health challenges in the Anthropocene

Alternative title: Nye teksturerte hybride matprodukter rettet mot fremtidige bærekraft og helseutfordringer i antropocen

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Number:

325452

Application Type:

Project Period:

2021 - 2025

Funding received from:

Partner countries:

Based on an estimated global population growth to about 10 billion people by 2050, we are facing major challenges within food security, sustainability, and population health. The EAT-Lancet Commission has addressed these challenges by suggesting a healthy reference diet largely consisting of vegetables, fruits, whole grains, legumes, nuts and unsaturated oils, with moderate amounts of seafood and poultry. To reduce the environmental impact, no or low quantities of red meat are included. The HybridFoods project is designed to meet these challenges through development of nutritious and healthy fibrous meat analogue products based on novel process and texturization technology. The formulations will be based on high protein legumes combined with protein and other nutrients from fish and poultry byproducts otherwise discarded or used in low value feed products. HybridFoods will also address novel applications of Norwegian seaweeds, microalgae, and insect larvae. By use of minimum processed ingredients and choice of texturization technology, reduced energy consumption and improved texture formation and product juiciness will be obtained. HybridFoods will apply an advanced analytical platform for characterization of ingredients, food mixtures and prototype products. Texture characterization will be compared to sensory perception evaluated by a trained sensory panel. The project will also include evaluation of optional ingredient mixtures on nutritional quality and bioactivity, and environmental and societal impacts based on life cycle assessment (LCA) and cost-benefit analyses (CBA).

Based on an estimated global population growth to about 10 billion people by 2050, we are facing major challenges within food security, sustainability, and population health. The EAT-Lancet Commission has addressed these challenges by suggesting a healthy reference diet largely consisting of vegetables, fruits, whole grains, legumes, nuts and unsaturated oils, with moderate amounts of seafood and poultry. To reduce the environmental impact, no or low quantities of red meat are included. The HybridFoods project is designed to meet these challenges through development of nutritious and healthy prototype meat analogue products based on novel bioresource processing and high moisture extrusion and texturization technology. The formulations will be based on high protein legumes combined with protein and other nutrients from fish and poultry byproducts otherwise discarded or used in low value feed products. HybridFoods will also address novel applications of Norwegian seaweeds, microalgae, and insect larvae. By use of minimum processed ingredients and protein plasticization technology, reduced energy consumption and improved texture formation and product juiciness will be obtained. HybridFoods will apply an advanced analytical platform for physicochemical and techno-functional characterization of ingredients, food mixtures and prototype products. Texture characterization will be linked to sensory perception evaluated by a trained sensory panel. The project will also include evaluation of optional ingredient mixtures on nutritional quality and bioactivity, and environmental and societal impacts based on life cycle assessment (LCA) and cost-benefit analyses (CBA).

Activity:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Thematic Areas and Topics

FNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonFNs BærekraftsmålPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPortefølje Industri og tjenestenæringerAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Bransjer og næringerNæringsmiddelindustriMarinHavbrukBioøkonomiFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLandbrukHusdyrBioteknologiIndustriell bioteknologiFNs BærekraftsmålMål 3 God helseInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBioøkonomiØvrig bioøkonomiAnvendt forskningPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetMatMat - Grønn sektorBioteknologiLandbruksbioteknologiHavbrukLandbrukPlanterPortefølje Naturvitenskap og teknologiBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPortefølje LivsvitenskapPortefølje HavLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneAvanserte produksjonsprosesserHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningMatGlobal matsikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukMatMat - Blå sektorMarinLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningBransjer og næringerLandbrukMatMat, helse og velværeInternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerLTP2 Fagmiljøer og talenterPortefølje Muliggjørende teknologierMatMarinFiskeriLandbrukFôr og ernæringLandbrukLTP2 HavGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBioteknologi