Back to search

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

REDUCE - Rethinking Everyday Plastics

Alternative title: REDUCE - mindre plast i hverdagen

Awarded: NOK 11.5 mill.

Prosjektet REDUCE er et tverrfaglig samarbeid mellom forskere fra feltene design, sosiologi og historie samt en rekke bedrifter og organisasjoner. Sammen skal de se på plast i et systemperspektiv og undersøke hvordan vi kan redusere forbruket av plastprodukter i hverdagslivet. Prosjektet vil særlig se på tre forbruksområder der det brukes mye plast: hygieneprodukter, fritidsprodukter og produkter knyttet til barndom, for eksempel leker. Som kjent er den plasten vi bruker aller mest av laget av ikke-fornybare karbonressurser knyttet til store klimagassutslipp - nemlig olje. I tillegg er det svært lite av den plasten vi bruker som per i dag lar seg gjenvinne. Endel plast lekker skadelige kjemikalier og mikroplast, og forsøpler landskap og hav – derfor må vi redusere forbruket av den. Samtidig er plast et vidundermateriale som kan brukes til nesten hva som helst, formes og farges i en uendelighet av muligheter. Og i noen produkter er plasten det absolutt mest egnede materialet, og vil fortsette å være det en stund fremover, til vi finner et alternativ som kan matche dets egenskaper. Dette er ikke produktene det fokuseres på i REDUCE, som søker å redusere forbruket av plast der bruken av materialet ikke er hensiktsmessig, og der det allerede finnes, eller der det kan utvikles alternativer. Ved å se på plasten fra ulike perspektiver knyttet til forbrukernes hverdagsliv, politiske reguleringer og prosesser, og produktutvikling i næringslivet – vil REDUCE bidra til å identifisere barrierer og muligheter for å redusere plastforbruket i fremtiden. Prosjektet vil bidra med kunnskap om: 1. hvordan politiske rammevilkår påvirker plastforbruket 2. hvordan plastprodukter inngår i forbrukernes hverdagsliv 3. hvordan plastens rolle har utviklet seg historisk og hva det betyr for forbruket i dag 4. innovasjonsmuligheter gjennom (re)design av systemer, produkter og tjenester, fremtidsscenarier og Designerly living Labs

REDUCE takes a systems-oriented approach to the consumption of plastics in order to identify paths towards less plastic intensive everyday practices. It is a multidisciplinary project combining the fields of design, sociology, and history, to address the role of plastics within a circular economy. REDUCE will produce knowledge about the role and values of plastic products within everyday practices, as well as the role of current framings of the plastic problem in policy and regulations, in order to identify barriers and opportunities for reducing the consumption of plastics. The project targets three consumption areas related to high consumption volumes of plastic products: 1) hygiene, 2) leisure, and 3) childhood. REDUCE will propose and explore political, social and industrial measures to enable reduced consumption of plastics within these targeted consumption areas. Furthermore, the project will contribute to reframe and expand the plastics problem as it is addressed in policy - exploring how policies and regulations can support us in living differently – or better - with plastics, by using it where it is the best option, and looking for alternatives where it is not. By focusing on pre-life reduction rather than end-of-life recycling, as well as systemic synergies between policy, industry, and consumption, REDUCE aims to take the field of environmental research on plastics consumption to a next level - beyond recycling towards reduction. By including the invisible plastic, and plastic in products that are not referred to as plastic (e.g. synthetic textiles), the project brings an important perspective on everyday plastics into the environmental discussion. REDUCE will inspire future sustainable innovations, encouraging transitions away from the dominance of plastic materials.

Funding scheme:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi