Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

European Health Economics Association 2022 Conference

Awarded: NOK 0.30 mill.

European Health Economics Association er den europeiske organisasjonen for forskere innen helseøkonomi (https://euhea.eu/). Organisasjonen samler både erfarne forskere og doktorgradsstudenter. Formålet er å bidra til å styrke kvalitet og omfang av helseøkonomisk forskning i Europa. Den europeiske konferansen i helseøkonomi, som arrangeres annethvert år, er det sentrale arrangementet for europeiske forskere innenfor helseøkonomi og samler 700 - 900 deltakere. Det er alltid mange norske deltakere på konferansene samtidig som vi aldri har vært vertskap for arrangementet selv. Det er stor konkurranse om å være vertskap. Universitetet i Oslo søkte i samarbeid med Frischsenteret om å bli vertskap for konferansen i 2020. Vi ble valgt i konkurranse med Aten og Roma. Konferansen, som skulle finne sted 7. - 10. juli på Blindern, måtte utsettes på grunn av pandemien. Ny dato for konferansen er 5. – 8. juli 2022 samme sted. Organisasjonskomiteen består av forskere fra Universitetet i Oslo og Frischsenteret, Universitetet i Bergen, NTNU, Universitetet i Tromsø, Folkehelseinstituttet og Helse Sørøst. Konferansesiden er under utvikling: http://www.euhea.eu/welcome_conference_2022.html. I 2020 kom det inn 1040 sammendrag and 40 forslag til organiserte sesjoner. Vi regner med at det minst vil komme et tilsvarende antall til konferansen i 2022. I tillegg til parallelle sesjoner blir det plenumssesjoner med disse meget velrenommerte forskere: François Bourguignon, Paris School of Economics: "About health as a dimension of social inequality" Sherry Glied, New York University: "What can Europe Learn from US Health Reform?" Mathias Kifmann, University of Hamburg: "The Future Financing of European Welfare States: The Case of Health Care" EuHEA President Dorte Gyrd-Hansen, Syddansk universitet: “Presidential address” Sosiale arrangementer omfatter mottakelse i Oslo Rådhus og kveldsarrangement i Den norske opera.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester