Back to search

PROFORSK-Skole og samfunn

Lær Kidsa Koding i Kodeklubben

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Number:

327257

Project Period:

2021 - 2023

Funding received from:

Location:

In June, Foreningen for Lær Kidsa Koding advertised a position as Community Manager. After an extensive process with many good applicants, Laura Svenheim was hired in August, starting on the 1st December 2021. Laura comes from the position as communications advisor in the Directorate for Civil Protection and Emergency Planning. She has long and broad experience in volunteer work as well as a burning interest in children and technology. In December, she will start mapping needs, facilitating and offering support for the activities of Code Clubs across the country. As another step in simplifying the tasks of the volunteers who run the Code Clubs around the country, Foreningen for Lær Kidsa Koding has invested in a new registration system that safeguards the privacy of the registered children in a safe and correct way. The system will save the volunteers time that they can spend on holding code courses. At present, it is difficult to give a very concrete overview of how many of the Code Clubs are active after Norway opened up. The code clubs currently use different registration systems for their events. Therefore, the new registration system will also be helpful in giving us statistics on the number of children and events that take place around the country. Since June, however, five new Code Clubs have been started and we also see, via various channels such as Facebook and event pages on our own websites, that more and more code courses are held weekly around the country. Press release on hiring a Community Manager: https://www.kidsakoder.no/2021/08/31/laura-svenheim-ansatt-som-community-manager-i-laer-kidsa-koding/ Media: https://www.kom24.no/julie-hansson-tangen-laura-svenheim-laer-kidsa-koding/laura-svenheim-ansatt-som-community-manager-i-laer-kidsa-koding/381914 https://www.digi.no/artikler/laer-kidsa-koding-dobler-staben/513010

Rett før Korona-krisen rammet Norge, hadde vi over 190 registrerte Kodeklubber over hele landet, og disse hadde 1.400 gratis arrangementer per år, ca. 27 per uke. Over 50.000 barn har deltatt på våre Kodeklubb-arrangementer og konferanser. Lær Kidsa Koding tilbyr en omfattende oppgavesamling, med over 140 oppgavesett. Nå i 2021 da vi endelig ser at samfunnet rister av seg pandemien, er det et behov for å gjenopplive all denne aktiviteten. Vi trenger å kontakte og kartlegge aktivitetene i alle Kodeklubbene, og bistå dem med å gjenoppta aktiviteten. Vi ser for oss å bruke midlene til å sysselsette en person som kan kartlegge, kontakte og støtte Kodeklubbene, samtidig som vi bygger nettverk og videreutvikler den aktiviteten som allerede finnes. Vi utarbeider en plan for dette når vedkommende ankommer, og kan gjerne rapportere om fremdrift og planer til Forskningsrådet fortløpende. Det er imidlertid ikke hensiktsmessig på dette tidspunkt å dele opp dette i arbeidspakker eller deloppgaver, da arbeidsoppgavene vil variere ut fra fremdrift, og ofte vil være av vedvarende art. Om ønskelig kan plan med konkretiserte mål, tiltak og oppgaver deles med Forskningsrådet når stillingen er besatt. Lær Kidsa Koding fem hovedsatsingsområder: 1. Bistand til skoleverket og myndighetene med innføring av koding i undervisningen i grunnskole, vgs og relevante utdanninger i UH-sektoren 2. Tilbud til barn og unge over hele landet via Kodeklubbene 3. Kommunisere om og bidra til forståelse for koding og verdien av koding for barn og unge i hele samfunnet 4. Samarbeidsprosjekter á la Super:bit og NAV 5. Bistå frivillige som bidrar med tilbud og kompetanseformidling over hele landet Det er satsingen på kodeklubbene som kan få en ekstra vitamin-innsprøytning med støtte fra Forskningsrådet

Activity:

PROFORSK-Skole og samfunn