Back to search

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Medisinsk avstandsoppfølging av væskebalanse

Awarded: NOK 0.30 mill.

Antallet pasienter med behov for dialyse i Norge har mer enn doblet seg de siste årene, og prognosen viser fortsatt vekst. I 2017 ga Helsedirektoratet et styringskrav om at 30 % av pasienter med dialysekrevende nyresvikt skal få tilbud om hjemmebehandling, noe som hittil ikke har vært mulig å innfri. Sykehusdialyse er ressurskrevende både for pasient og helsevesen, mens hjemmedialyse krever økt teknologisk kompetanse, sykdomsforståelse og trygghet for pasient og hjelpeapparat. Monitorering av væskebalansen er en svært viktig faktor for å få en optimal hjemmebehandling. Re:Balans er et tynt og fleksibelt sensorplaster, utviklet av Mode Sensors AS (MODE), som plasseres på huden over en representativ muskel hvor endringer i vanninnholdet måles kontinuerlig. Tilrettelegging for hjemmedialyse er en god problemstilling for å utforske nytte, gevinst og sikkerhet rundt en ny tjeneste for medisinsk avstandsoppfølging av væskebalanse. Forprosjektet og hovedprosjektet tar derfor utgangspunkt i pasienter med alvorlig nyresvikt som ønsker å få dialysebehandling hjemme. Forprosjektet er nødvendig for å undersøke og sikre at Re:Balans er klinisk nyttig og sikkert, samt økonomisk gunstig. I forprosjektet er samarbeidspartnere HNT og MODE. Det er aktuelt å bruke SINTEF for beregning av helseøkonomi. HNT HF har i dag et sterkt tverrfaglig nettverk bestående av partnere i det interregionale norsk-svenske prosjektet VälTel (samarbeidsprosjekt mellom HNT HF og kommunene Levanger, Steinkjer, Værnes, Namsos og i Jämtland/Härjedalen). Landsforeningen for Nyresyke og Transplanterte (LNT) ønskes også inkludert i et hovedprosjekt.

Funding scheme:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Funding Sources

Thematic Areas and Topics