Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fiberarmerte betongkonstruksjoner

Alternative title: Fibre Reinforced Concrete Structures

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Number:

327710

Project Period:

2021 - 2025

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Partner countries:

Dr.techn. Olav Olsen AS has, together with a broad-based consortium with players from the entire concrete industry, established a research project within the use of fiber-reinforced concrete in load-bearing concrete structures. Participation ranges from fiber suppliers, via concrete manufacturers and concrete element manufacturers to contractors, consultants and researchers. The main goal of FiberCon is to ensure value creation for Norwegian business and industry equivalent to NOK 500 million, and at the same time achieve a reduction in greenhouse gas emissions of 35% by the year 2030. This will be done through optimal design and execution of fiber-reinforced concrete structures. To achieve the goal, all actors involved in concrete projects must contribute. Sindre Sandbakk (Dr.techn. Olav Olsen) is the project manager for the project. He is very pleased to have managed to gather a large part of the concrete industry, which thus makes FiberCon an industry project. Sindre sees it as particularly gratifying that competing actors will work together to find future-oriented solutions for society, both in terms of finances and greenhouse gas emissions. In addition, the project will contribute to industrialization and better working conditions for the contractors. FiberCon will run over 4 years, and has a total budget of NOK 20 million. The consortium consists of Dr.techn. Olav Olsen AS, Dr.Ing Steinar Trygstad AS, Multiconsult AS, Bekaert Norge AS, Mapei AS, Reforcetech AS, Betong Øst AS, Unicon AS, Element Nor AS, AF Gruppen, SINTEF, NTNU and UiA. The Norwegian Public Roads Administration has also expressed interest, without being a formal participant in the application.

Fiberarmering er et svært attraktivt alternativ og supplement til vanlig stangarmering i betongkonstruksjoner på grunn av økende krav til rasjonell utførelse og bærekraft, samt HMS- forhold for jernbindere. Mange tunge løft unngås fordi fiberarmeringen tilsettes automatisk hos betong-produsentene, jernbinderne kan stå lenger i jobben, og yrket blir mer attraktivt for ungdom og kvinner. Den overordnede idéen er derfor å utnytte fiberarmering ved utførelse av betongkonstruksjoner, til å oppnå betydelig forbedret produktivitet og økonomi samt gi grunnlag for å løse de økende utfordringene knyttet til arbeidsmiljø, kontroll og bærekraft. Det innebærer å finne og markedsføre rasjonelle/industrialiserte og digitaliserte løsninger samt etablere en brukervennlig og felles kunnskapsbase for hele verdikjeden, som en effektiv døråpner for prosjektering og utførelse av bærekraftige og kostnadseffektive fiberarmerte betongkonstruksjoner. Forskning er nødvendig for å utvikle de nye/forbedrede metodene, prosessene og konseptene samt den felles kompetansen i kjeden, som er avgjørende for innovasjonen. Hovedutfordringer: • Å etablere effektive produksjonsmetoder som inkluderer digital og sikker kvalitetskontroll, og som sikrer effektiv materialutnyttelse mht økonomi og klimagass-avtrykk. • Å etablere metodikk for prosjektering av effektive konstruksjonskonsept; som sikrer billigere og mer miljøvennlige løsninger gjennom riktig valg av fiber kombinert med slakk- og spenn-armering. • Å utvikle metodikk for valg av del-materialer og sammensetning for robust betong med fiber • Uttesting og utvikling av prøvingsmetoder som er mer representative for produksjonen og styrken av de enkelte konstruksjonstypene. FoU-arbeidet starter fra dagens "state-of-the-art" som er gjengitt i stor grad i den ferske Norsk betongforening's publikasjon nr. 38 "Fiberarmert betongkonstruksjoner " og det snart ferdige tillegget til Eurokode 2 "Prosjektering av betong-konstruksjoner".

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena