Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BEWI Energys sirkulære verdikjede for rørprotektorer

Alternative title: BEWI Energys circular value chain for tubular protectors

Awarded: NOK 8.0 mill.

This project will reduce the oil and gas industry's disposable use of industrial plastics. The industry has an extensive use of pipes and tubulars. In order to protect these tubulars, they use extensive amounts of protectors made from plastic. Today, these protectors are for the most part produced abroad and used once, then discarded. In the Norwegian and British Oil sector alone, yearly protector consumption is estimated at 38,000 tons. BEWI has patented a new type of pipe protector which will be included in a subscription scheme.By introducing a subscription scheme to the customers the project aim to increse the reuse of plastic products that will have an immediate effect in reducing the amount of plastic waste and to ensure that these by the end of their life is collected for material recycling. The projects includes establishment of a washing line and a recycling plant in Kristiansund, and the production of the protector in Stjørdal. The project aims to map out all the unknown challenges and solutions that are inherently embedded in setting up and running this recycling chain. How do we conduct logistics and inspection for reuse of the protector? How do we establish a sustainable washing? And how do we establish a methodology to ensure that we get a stable and high qualtity of the recycled materials that will be used to produce new protectors? Establishing local recycling stations will further enhance the potential in logistics and combined with the right technology, will optimize the correct ratio of reuse and recycling to reduce our common goal: less plastic waste and reduced a carbon footprint. The applicant company is BEWI Energy. We have developed the new and patented universal protector and we are now seeking to establish a working subscription for our invention. Our project partners are BEWI Norplasta (production new protectors), NorSea Logistics (responsible for logistics, cleaning and material recycling) and the research institute SINTEF.

FoU-prosjektet skal etablere en sirkulær verdikjede for BEWIs nye patenterte universelle rør-protektor. Funksjonen til en rør-protektor er å beskytte rør ved lagring og transport slik at gjenger og tetteflater ikke skades eller tilsmusses. I dag brukes slike rør-protektorer bl.a. i olje- og gassindustrien og i vannverk. Den nye sirkulære verdikjeden innebærer at protektorene kan inngå i en abonnementsløsning for gjenbruk (minst 10 ganger) til de har mistet sin funksjon. Deretter skal de gå til materialgjenvinning som råstoff til produksjon av nye protektorer. Også protektorer fra andre produsenter skal inngå i denne ordningen. Dagens tradisjonelle protektorer kastes typisk etter én gangs bruk og går til energigjenvinning. I norsk og britisk sektor er det estimert at dette gir ca.38 000 tonn plastavfall per år. Det er flere FoU-utfordringer på veien mot en sirkulær verdikjede. Når det gjelder abonnementsløsningen har vi lite kunnskap om brukernes behov, og hvilke samarbeidsformer vi bør etablere i markedet. I.f.m. gjenbruk er det utfordringer knyttet til rengjøringen. Slike protektorer må rengjøres for smøremidler etc. mellom hver bruk. En utfordring er å utvikle en bærekraftig rengjøringsprosess som samtidig er skånsom så protektorene får en lang levetid. I.f.m. materialgjenvinningen er det en utfordring å identifisere materialfraksjoner for å kunne bruke gjenvunnet materiale fra ulike typer protektorer i BEWIs protektorer. Det må etableres metodikk for å sikre stabil og god kvalitet på fraksjoner av gjenvunnet materiale, og på protektorer sprøytestøpt med ulike materialfraksjoner/kombinasjoner. Søkerbedriften er BEWI Energy, som har utviklet den nye universelle protektoren og eier patentet på denne, og som nå skal etablere abonnementsordningen. De øvrige prosjektpartnerne er BEWI Norplasta (som skal produsere de nye protektorene), NorSea Logistics (som skal stå for logistikk, rengjøring og materialgjenvinning) og forskningsinstituttet SINTEF.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena