Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Smart bruk av lys og ny lysteknologi for energieffektiv og kvalitetssikker helårsproduksjon av agurk i Norge

Alternative title: Smart use of light and new lighting technology for energy-efficient and quality-assured year-round production of cucumber in Norway

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Number:

327781

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Location:

Light is the minimum factor for achieving a high yield and quality in Norwegian greenhouse production. Cucumber is a light-demanding culture that needs artificial light for best photosynthesis and growth. Cucumber growers use high pressure sodium lamps (HPS), that use a lot of energy and provide a lot of heat. Heat and moisture are vented out of the greenhouse and energy is lost. New lighting technology with light-emitting diodes (LEDs) gives plants more light per watt of energy and less heat, so that less energy is lost. To make the best possible use of the LED lamps, the light wave distribution and light intensity must be adapted to the plants' needs and related to other light sources such as sunlight and HPS lamps. Better knowledge of plant species' response to light wave distribution can increase yields and improve external and internal quality. The light intensity of the LED lamp can be regulated stepless, and new knowledge can result in light no longer being a minimum factor, but factors such as CO2 concentration or humidity. We aim for high photosynthesis and growth to justify high investment costs in LED lamps. We will test whether the use of LED lamps will reduce the need for ventilation so that the CO2 concentration and photosynthesis will be higher and contribute to increased growth and yield compared to HPS lamps, thus reducing CO2 emission in cucumber production. In the project, Norwegian producers, organized in NGF Agurkklubben, work together with the researchers at NMBU and NIBIO to increase knowledge on the use of LED lights in cucumbers. Based on production at the various producers, where both growth and energy consumption are registered and evaluated, basic knowledge on the effect of wavelengths on photosynthesis and growth and use of light for energy efficient greenhouse production, we will develop competitive year-round production of cucumber that will ensure Norwegian consumers access to sustainable Norwegian-produced cucumber year-round.

Lys er minimumsfaktoren for å oppnå høy avling og god kvalitet i Norsk veksthusproduksjon. Agurkprodusenter i Norge har tradisjonelt benyttet høytrykksnatriumdamplamper (HPS) som toppbelysning for forlengelse av sesong og/eller helårsproduksjon. De senere årene har det vært stor interesse rettet mot ny lysteknologi slik som lys-emitterende-dioder (LED). Det er flere fordeler knyttet til LED som gjør det interessant i helårsproduksjon av agurk. LED-belysning er mindre energikrevende enn HPS-belysning, gir mindre varmestråling, og gir en unik mulighet å til å både tilpasse intensitet og den spektrale fordelingen av lyset til plantenes behov. Siden LED lamper produserer mer fotosyntetisk aktivt lys per enhet av energi sammenlignet med HPS lamper, vil en overgang til LED lamper spare energi. Ny kunnskap trenges om plantesorters respons på lyskvalitet, som dermed kan utnyttes som metode for å øke avling og forbedre ytre og indre kvalitet (smak, utseende, holdbarhet og næringsverdi). Plantenes respons på LED belysning må ses i sammenheng med responsen på andre lyskilder i veksthus, som sollys og HPS lamper. Grunnet mindre varmestråling kan bruk av LED lamper føre til mindre fordampning, mindre behov for lufting og åpning av luftelukene, og dermed til mindre tap av energi og en høyere CO2 konsentrasjon i veksthus. Det igjen vil føre til redusert energiforbruk, lavere utslipp av CO2 og en høyere agurkproduksjon. Ulempe med LED-belysning er høye investeringskostnader. Om vi som produsenter kan investere i LED belysning vil være avhengig av lønnsomheten av investeringen, noe som henger sterk sammen med hva som kan forventes oppnådd i økt avling, økt kvalitet og redusert energibruk. Det ønsker vi å få dokumentert under norske forhold.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram