Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Happy City® - Patentert plassbestemt parkeringsløsning for el-sparkesykler

Alternative title: Happy City® - Patented e-scooter parking method & system

Awarded: NOK 6.0 mill.

Sparkpark AS is the future of sustainable micromobility. Happy City® makes parking of electric scooters organized and safe. SparkPark AS has launched the new and patented system Happy City®, that organizes parking of electric scooters to designated parking spaces, optimizing micromobility in cities, making e-scooters environmentally friendly. Happy City® links together the general public, local authorities, rental companies and the e-scooter users. With it's unique patented system for identifying if e-scooters are inside a marked parking zone. The whole process takes place in the same APP used for renting the e-scooter. Easy for the user to understand, better business opportunities for the rental companies and a more sustainable city environment. The project is funded by The Norwegian Research Council. SINTEF is the research partner in the project.

Happy City® er en ny tjeneste som skal bidra til at el-sparkesykler blir parkert innenfor anviste parkeringssoner etter endt tur. Det unike ved Happy City® er at riktig parkering av sykkelen er helt nødvendig for å kunne avslutte leieforholdet. En slik løsning betyr naturlig nok at alle som leier en el-sparkesykkel vil ha en stor interesse av å parkere sykkelen innenfor anviste parkeringssoner, fordi man ellers ikke vil få anledning til å avslutte leieforholdet. For å utvikle alle delmoduler i hardware og i software som inngår i innovasjonen kreves ekspertise på ulike felt og FoU-innsatsen vil være sentral for å realisere verdiskapingspotensialet for Happy City®. Den mest sentrale FoU-utfordringen er å vite nøyaktig hvor sparkesyklene er når de parkeres, med en ønsket nøyaktighet ±30 cm. For å lykkes må det utvikles en helt ny posisjoneringsløsning som inkluderer alternative antenneløsninger med fasestyring i to plan og tilhørende algoritmer for posisjonsbestemmelse. I tillegg må systemet kunne tilpasses ulike størrelser og utforminger av parkeringssone. Antennen er en kritisk komponent som skal utvikles i dette prosjektet. For å innfri krav til en slik posisjonsnøyaktighet vil vi undersøke flere metoder for estimering av såkalt angle-of-arrival (AoA). Dette er en posisjoneringsteknikk som nylig ble lansert i den nyeste versjonen av Bluetooth, og som er utviklet nettopp for applikasjoner som baserer seg på å posisjonere objekter innenfor tingenes internett. Nøyaktigheten på posisjoneringssystemet vil alltid være begrenset og all erfaring tilsier at teknologi av og til feiler. Det kan dukke opp tvilstilfeller der en bruker mener sparkesykkelen er parkert rett mens systemet likevel sier nei. Prosjektet har som mål å hindre at dette skjer, men når de skjer en sjelden gang, skal Happy City® evne å løse opp i disse tvilstilfellene også - for eksempel ved hjelp av ekstra tjenester i appen der kunden på en alternativ måte dokumenterer korrekt parkering.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena