Back to search

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Rotamill - Innovativt section milling konsept (fresing av fôringsrør).

Alternative title: Rotamill - Innovative section milling concept (Milling of casing pipes).

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Manager:

Project Number:

327836

Application Type:

Project Period:

2021 - 2025

Organisation:

Location:

GMV AS is a production company located in Forus, Sandnes that operates in machining (turning, milling etc.). During 33 years as a supplier to the oil and gas industry, we have experienced fluctuations in activity on the Norwegian continental shelf, which has occasionally created considerable uncertainty for the industry. In recent years, the company has therefore chosen to focus on further development of cutting-edge expertise, with the aim of being able to offer its own products to markets at home and abroad. In this project, experience is transferred from machining of well equipment and mechanical components, to developing new technology for milling casings in oil and gas wells. An inalienable requirement from the authorities is that an inactive well must be cemented with a proper "mountain-to-mountain" plug before it is abandoned. In many cases, this means removing casings to ensure access to the rock formation in the well. Existing technology has a number of challenges, including the formation of long chips that clog the well if it is not continuously pumped up on the drilling deck, cleaned and sent to an approved landfill. With our technology, milling and turning are combined in a way that eliminates the possibility of longitudinal chips being formed, so that the chips can be left in the well. Another significant improvement with the method is that while "traditional" equipment for drill pipe milling typically has three inserts that correspond to the wall thickness of the pipe, we have provided the tool with a larger number of inserts that work alternately with the pipe. To machine / remove a 9-5 / 8 '' (Ø 245mm) casing, we will have access to a total cutting length of 2300mm, in contrast to the above tools which can offer 40-50mm cutting length. The advantage of being able to remove the drill pipe (in the prescribed length) faster and in a single operation means large savings for the field operator, as well as less strain on the environment.

-

Man bruker i dag utelukkende sement i brønnkonstruksjonen for å forankre fôringsrør til formasjon. Sement har imidlertid en tendens til å danne små sprekker over tid, blant annet fordi det kan være små bevegelser (tektonikk) i undergrunnen. En av utfordringene med P&A knytter seg til å forsegle området mellom brønnens ytterste fôringsrør og selve formasjonen. For at sementen skal bli klassifisert som en del av barrieren må dens integritet derfor alltid bekreftes med en cement bond log. Ved «dårlig sement», må en seksjon av fôringsrør freses vekk (section milling). Dette arbeidet representerer usikkerhet mtp tid/kost for hele operasjonen (forsinkelser som følge av ødelagt verktøy, mistet deler av verktøy med påfølgende fiskejobb og at strengen setter seg fast) samt helserisiko med tilleggskostnad for håndtering av metallspon (swarf) avfall topside og på land. Gjennom dette prosjektet skal det utvikles og demonstreres et nedihullsverktøy, Rotamill, for fresing av fôringsrør (milling tool), som vil effektivt kunne fjerner ønskede seksjoner av røret og dermed klargjøre brønnen for permanent plugging raskere og sikrere enn hva som er mulig med konvensjonelle freseteknologier. Utviklet teknologi vil bli brukt til fresing av fôringsrørsseksjoner: 1) i brønner hvor en ønsker plugg uten gjennomgående rørføringer; 2) der det blir påvist at sement har dårlig kvalitet, og en dermed må etablere en plugg uten gjennomgående rørføringer; 3) etter mislykkede perforate-wash-cement (PWC) operasjoner; 4) i brønner med bevegelige formasjoner/lag på utsiden, der en ønsker å mekanisk frikoble foringsrør ovenfor etablert barriere, slik at berggrunnen over tid vil danne en naturlig ekstra barriere, fremfor at kreftene forringer integritet på sement plugg. Hovedutfordringene i prosjektet knyttes til utvikling av: 1) fresehodet, der man ønsker å utnytte den hele lengden på monterte skjæreegg (samlet lengde over 2 m); 2) materestriktor, som skal sørge for optimal inngrep med stål.

Funding scheme:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk