Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Grønn fiber i asfaltproduksjon

Alternative title: Green fiber in asphalt production

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Number:

327843

Project Period:

2021 - 2023

Funding received from:

Location:

In the project, a new cellulose fiber will be developed together with a green binder that fits together with today's Norwegian asphalt. The idea is that the asphalt should last longer and not have to be re-laid as often. The cellulose fiber must be made from residual raw material and be adapted to Norwegian asphalt. In the project, there is potential for good value creation both for Rygene Smith & Thommesen who produce the cellulose fiber, but also for Veidekke that will be able to use a high quality asphalt.

Ideen bak prosjektet er å øke verdiskapingen ved å produsere en grønn trefiber til asfaltproduktion, tilpasset til norsk asfalt. Ved asfaltproduktion benyttes allerede i dag cellulosefiber. Fossilt bitumen tilsettes til fibrerne som bindemiddel, samt for å gjøre fibrerne blandbare med bitumen ved asfaltproduksjonen. I ”Grønn-asfalt”-prosjektet skal fossilt bitumen som bindemiddel i byttes ut med et grønt alternativt materiale. Samtidig skal trefiberen optimeres for å passe til den grusen og steinen som benyttes i norsk asfaltproduksjon.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Thematic Areas and Topics