Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Hybrid produksjon av fornybar energi i alpine forhold

Alternative title: Hybrid production of renewable energy in alpine conditions

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Manager:

Project Number:

327890

Project Period:

2021 - 2025

Funding received from:

Location:

With increasing electrification in all parts of society, Norway has a significant need for the development of more renewable energy. Solar power is the world's fastest growing energy technology and the solar resources in large parts of Norway can be compared with central areas in Germany, where 5 GW was installed only in 2020. Fred Olsen Renewables, Solcellespesialisten, Nekkar and others will in HYPE validate the profitability and sustainability for Norwegian large-scale solar power plants. Using agricultural land for power development is not desirable, and we will in this project investigate the basis for building solar power plants in Norwegian heath. A well-instrumented ground-mounted pilot park will be built in the project to provide the necessary experience and analytical basis. Utility scale solar power plants in alpine areas is largely unproven, and relevant questions that must be answered are related to the performance and service life of solar cell modules in the Norwegian mountain climate, snow management, business model and how solar power plants affect vegetation, birds and landscapes. Several leading Norwegian competence environments within the addressed topics (IFE, Norconsult, Multiconsult), as well as NVE and landowners see potential in Norwegian solar power plants and are ready to move the research front for solar power plants in alpine conditions, and assist Fred Olsen Renewables in developing technology and a basis for large-scale, ground-mounted solar power plants to be realized in Norway on a commercial basis. Success in the HYPE project will contribute to opening up a new market segment in Norway, with a significant potential for value and job creation. Solar power is the renewable energy industry with the largest employment per NOK invested and the power from the hybrid power plant planned in Agder will be able to provide a basis for 500-1000 jobs in the region.

Prosjektet har som hovedmål å utvikle teknologi og underlag som bidrar til at storskala, bakkemonterte solkraftverk realiseres i Norge på kommersielt grunnlag. «HYPE -Hybrid produksjon av fornybar energi i alpine forhold» vil se på muligheter som ligger i å samlokalisere solkraft med annen fornybar kraftproduksjon, samt se om det vil være mulig å skånsomt utnytte utmarksressurser i form av fjell og hei som lokasjon for storskala solkraft. Prosjektet vil hente data fra et pilotanlegg for solkraft. Anlegget vil ha en størrelse på 50-70 kW og skal bygges i skrint fjellterreng 8-1100 meter over havet. Diverse måleutstyr vil installeres i tilknytning til anlegget. Målinger og kamera vil gi data relatert til stråling, vind, systemtemperaturer, snø, mekanisk belastning med mer. Pilotanlegget vil tilknyttes nettet, om endelig lokasjon tillater dette. Prosjektet har også som mål å se hvilke påvirkninger et solkraftverk vil ha på lokalt biologisk mangfold. Man vil bruke lytteutstyr for å følge med på fugl og gjøre undersøkelser relatert til vegetasjon. Prosjektet vil også gi erfaringer med snø og isingsforhold i solparker og vil finne strategier og løsninger for å redusere påvirkninger fra snø og is. Dataene som samles inn vil gjøre det mulig å beregne kostnader og inntekter for større landbaserte hybridkraftverk, samt simulere effekten et storskala solkraftverk vil ha på kraftsystemet. Man vil basere disse simuleringene på et tenkt vind og solkraftverk med en samlet effekt på 1 GW. En av arbeidspakkene er relatert til utvikling av et tracking system som lettere skal kunne plasseres i kupert terreng, og som vil kunne håndtere store snømengder.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi