Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Algefilm fra tare som erstatning for plast i emballasje og engangsartikler.

Alternative title: Algae film from kelp as replacement for plastic in packaging and disposable items.

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Number:

327929

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Organisation:

Location:

Plastic is a significant environmental threat. Large numbers of marine mammals, birds and fish die annually from plastic waste. Billions of small pieces of plastic end up in oceans and soils and are eaten by animals and organisms that are further spread in the food chain. Annually, 8 million tonnes of rubbish end up in the world's oceans and up to 80% of this is plastic. By 2050, it is estimated that the ocean will contain more plastic than fish, measured by weight. The EU and Norway are now introducing a complete ban on a number of common single-use plastic items. Thus, there is a need for alternative solutions. Can kelp be the solution? In this project, Hypomar and Dypp will use kelp to develop an algae film that can replace plastic in packaging and disposable materials. Norway has the world's second longest coastline and cold ocean currents that provide good growth conditions for the kelp Laminaria hyperborea (Lh). This kelp is one of the world's largest untapped resources with a biomass of 100 million tonnes. Research indicates that certain kelp ingredients have properties for ground-breaking innovations in the development of sustainable materials. The project aims to develop and evaluate the properties of specific Lh ingredients and compare with similar (plastic) products on the market to measure the structural and functional properties of algae film applications. The Lh algae film will be tested in the production facilities of selected R&D partners and key customers for qualification and feedback. Furthermore, the project results will be patented and introduced to the national and international market as a "Lh raw material" that can be used in the production of packaging and disposable products manufactured according to the customer's needs. The algae film will be 100% degradable, edible, vegan and developed from a renewable raw material. If the project succeeds, the algae film can be further developed to become the new packaging solution of the future.

Plast er i ferd med å bli et av våre største miljøproblem. Store mengder sjøpattedyr, fugl og fisk dør årlig av plastsøppel. Milliarder av små plastbiter havner i hav og jordsmonn, og spises av dyr og organismer som videre spres i næringskjeden. Årlig ender 8 mill tonn søppel i verdens hav og opp mot 80% av dette er plast. EU og Norge innfører fullstendig forbud av en rekke vanlige engangs plastprodukter fra juli 2021. Dermed er det behov for alternative løsninger. Norge har verdens nest lengste kystlinje og kalde havstrømmer som gir gode vekstvilkår for stortaren Laminaria hyperborea (Lh) – et av verdens største uutnyttede ressurser med en total biomasse på 100 mill tonn. Forskning indikerer at enkelte tarekomponenter innehar egenskaper for banebrytende innovasjoner innen utvikling av bærekraftige materialer og emballeringsteknologi som kan utnyttes til å produsere nye, miljøvennlige, nedbrytbare og spiselige emballasjeløsninger og engangsprodukter. Prosjektet skal utvikle og vurdere egenskapene til spesifikke Lh komponenter gjennom utvalgte designprosesser og sammenligne med lignende (plast) produkter på markedet for å måle algefilmapplikasjonenes overlegne strukturelle og funksjonelle egenskaper. Lh algefilmen skal testes i produksjonsanlegget hos utvalgte FoU-partnere og nøkkelkunder i Norge for kvalifisering og tilbakemelding. Videre skal prosjektresultatene patenteres og introduseres til det nasjonale og internasjonale markedet som et «Lh råmateriale» som kan brukes i produksjon av emballasje og engangsprodukter fremstilt etter kundens behov. Prosjektet må ta hensyn til kravene som stilles til emballering av de ulike matproduktene og utvikle algefilmer som opprettholder lik eller bedre standard enn dagens plastalternativ. I tillegg må prosjektet ivareta konkurransedyktige kostnader for bruk av alternativ og miljøvennlig tareemballasje.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena