Back to search

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Forskning i friluft 2021

Awarded: NOK 99,999

Bakgrunn Til tross for friluftslivets sterke posisjon i den norske befolkningen, har ikke friluftslivsforskningen noen sterk posisjon, verken i forvaltningen eller forskingen. Det er derfor viktig å skape økt oppmerksomhet rundt friluftslivsforskningen og å få fram den forskningen som faktisk foregår ut til de som ønsker eller har behov for slik kunnskap. Norsk Friluftsliv har seks ganger tidligere arrangert konferansen Forskning i friluft (1998, 2002, 2005, 2009, 2015 og 2018). Målgruppe Målgruppen er forskning, offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler, undervisningssektoren, frivillige organisasjoner og andre som har interesse for friluftslivsforskning. Tiltak Arrangere konferansen Forskning i friluft 2021 i november/desember 2021 med minst 250 deltakere. Konferansen gir forskere innenfor friluftslivsrelevante temaer muligheter til å formidle sin forskning til et bredere publikum. Vi forventer at korona-pandemien i november/desember 2021 er under kontroll, og at vi kan arrangere dette som en fysisk konferanse. I motsatt fall vi vil lage dette om til et webinar. Organisering Konferansekomiteen, som består av representanter fra NINA Lillehammer, Universitetet i Sørøst-Norge, Norges idrettshøgskole, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norsk Friluftsliv, vil stå for utarbeidelse av programmet til konferansen. Norsk Friluftsliv, vil sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund, stå som arrangør for konferansen. Norsk Friluftsliv vil i hovedsak stå for den praktiske gjennomføringen av konferansen, men det kan også være aktuelt å inngå samarbeid med Forum for natur og friluftsliv og fylkeskommunen i forbindelse med gjennomføringen.

Activity:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling