Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

DigiSpek - Digital lærende spekepølseprosess

Alternative title: DigiSpek - Digital and continuously learning dry cured sausage process

Awarded: NOK 14.6 mill.

Project Number:

327946

Project Period:

2022 - 2025

Funding received from:

Organisation:

Location:

The project will develop and implement a digitalized and learning process and decision support system that provides more predictable production time, reduced waste, predictable cured sausage quality, increased employee involvement and better overall economy. Cured sausage production is a complex process that provides a statistically chaotic system. This means that small differences in assumptions can have a major impact on the result. It is therefore important to identify and measure correct predictors and control variables through the process for better process management. Current practice is mainly manual collection and analysis of the control variables; this is too resource-intensive and inaccurate. Automatic retrieval of data from sensors and analyses using algorithms in the control systems will be of great help to the operators who can then make appropriate adjustments and calculate more accurately when the various cured sausage batches will be fully matured and of the right quality. DigiSpek will combine the company's craftsmanship knowledge and methods, scientifically designed model systems and existing and new production data to determine optimal control variables and select suitable sensors for measurement and analysis. The data will be integrated into user-friendly digital production management and reporting solutions. By adapting sensor technology to the processes and gathering data for intelligent digital process support and process learning (continuous model improvement), one will form the basis for an industrialized cured sausage process and overall economy. Nortura will work closely with Sintef Digital, Sintef Manufacturing, Animalia, Western Norway University of Applied Sciences, Rocketfarm and IRTA in Spain to solve the ambitious research and development goals we have set. The project has a budget of NOK 36.6 million, of which NOK 14.7 million is research support from the Research Council of Norway. The project has a duration of four years.

DigiSpek skal gjennom digitalisering av spekepølseproduksjonen gjøre produksjonstiden mer forutsigbar, redusere variasjonen, øke utbyttet og forbedre sluttkvaliteten. Prosjektet skal legge grunnlaget for hensiktsmessig datafangst for å utvikle en kontinuerlig lærende digital modell av spekepølseproduksjon som skal brukes til å overvåke og styre produksjonen (dashboard). Styringssystemet skal gjøres brukervennlig og underbygge bedriftens kultur for medarbeiderinvolvering, omstilling og modernisering. Forskningsutfordringene: 1 Kartlegge råstoff- og prosessvariabler og deres betydning for total og sammensatt prosessutvikling. Identifisere gode automatiserte metoder ved bruk av tilgjengelige og nyutviklede sensorer, blant annet prototyp for måling av vannaktivitet. Data output benyttes til å utvikle robuste statistiske forklaringsmodeller som gir presis prediksjon. 2 Benytte en datadrevet arbeidsprosess basert på Exploratory Data Analysis (EDA), hvor man iterativt undersøker hypoteser for å finne nye årsakssammenhenger og øke prosessforståelsen. Eksisterende kunnskap om råvare og prosess skal kombineres med produksjonsdata for økt prosessforståelse og derav bedre overvåking av tørkeforløpet. Ambisjonen er å predikere framtidig prosess- og tørkeforløp. 3 Utvikle et konsept hvor nødvendig informasjon for beslutninger blir operasjonalisert i et støttesystem for planlegging og oppfølgning. Dette skal også danne grunnlag for fremtidige automatiseringsløsninger. 4 Utvikle konsept for hvordan operatører selv kan foreslå og utvikle enkle, automatiserte og digitaliserte lavkost-implementasjoner av produksjonsforbedringer blant annet gjennom implementering av Karikuri (LEAN). 5 Utvikle og implementere en dashboard-løsning for styring av prosessene.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram