Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NARMAs kompetanseprogram for forskningsadministrasjon

Awarded: NOK 1.3 mill.

Behovet for kompetanseutvikling blant institusjonenes forskningsadministrative ressurser ser ut til å være økende blant annet for å imøtekomme målene i den nasjonale langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028. Det finnes mange kurs i forhold til finansieringsmuligheter og søknadsskriving. Forskningsrådet tilbyr gratis Horisont Europa-kurs innenfor diverse områder. Det finnes imidlertid ikke kurs hvor profesjonen forskningsadministrasjon og de konkrete ferdighetene som trengs for å lykkes med den er i fokus. Kompetanseprogrammet skal dekke denne mangelen med å utvikle et kurstilbud som legger vekt på det som kalles «soft skills». Det vil si kommunikasjonsferdigheter, forståelse av organisasjonskultur, teamarbeid og evne til samarbeid, kreativitet, ferdigheter innen kultur og mangfold, interface management, evne til å forstå det store bilde mm. På denne måten vil Forskningsrådets kurs og kursene i NARMAs kompetanseprogram være komplementære ved at både tekniske (technical skills) og overførbare ferdigheter (soft-skills) ivaretas i et kompetanseutviklingsperspektiv. Programmet vil være et tydelig bidrag for å ruste UH-institusjonene på nasjonalt nivå til å delta aktivt i HEU. Målet er å bidra med kunnskap gjennom relevante faglig presentasjoner, målrettete praktiske øvelser og betydningsfull erfaringsdeling mellom deltakerne fra forskjellige institusjoner i landet. Økt fokus på organisasjonslæring vil bidra til at den nye kunnskapen den enkelte tilegner seg bevisst bringes inn og anvendes i egen organisasjon. Alle disse elementene skal ikke bare gi deltakerne en kompetanseheving og bedre forståelse av fagfeltet, men skal også bidra til bevisstgjøring av den forskningsadministrative rollen og etableringen av en etterlengtet profesjonell identitet med alle de positive innvirkningene som dette kan bringe. Kursene skal fungere som en nasjonal arena for erfaringsutveksling for forskningsadministratorer fra hele landet og fra diverse UH-institusjoner.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa