Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Framework Grant 2021-2022-St.Olavs Hospital

Alternative title: PES rammebevilgning 2021-2022-St.Olavs hospital

Awarded: NOK 0.14 mill.

St. Olav’s Hospital has as goal to increase its participation in the EU's new framework program Horizon Europe, and wants to be a natural partner in Norway for applications that include clinical treatment research and / or medical technology in Norway. St. Olav’s Hospital has in collaboration with NTNU and SINTEF an active research environment with outstanding researchers in several disciplines. St. Olav’s Hospital has also built up the infrastructure required to participate in major treatment studies, and participates in the national infrastructure NorCRIN and the European infrastructure ECRIN that can contribute their expertise in national and international applications.

St. Olavs Hospital har et mål om å øke sin deltagelse i EUs nye rammeprogram Horisont Europa, og ønsker å være en naturlig partner i Norge for søknader som inkluderer klinisk behandlingsforskning og/eller medisinsk teknologi i Norge. St. Olavs Hospital har i samarbeid med NTNU og SINTEF et aktivt forskningsmiljø med fremragende forskere innen flere fagfelt, og vil også kunne gå inn som aktiv partner eller tredjepart i prosjekter som blir ledet av NTNU eller SINTEF og som krever tilgang til e.g. pasientmateriale. St. Olavs Hospital har også bygd opp infrastrukturen som kreves for å delta i større behandlingsstudier, og deltar i den nasjonale infrastrukturen NorCRIN og den europeiske infrastrukturen ECRIN som kan bidra med sin kompetanse inn i nasjonale og internasjonale søknader. PES-midlene vil hjelpe St. Olavs Hospital til å fremheve fokus på EUs nye rammeprogram, heve kompetanse på EU-søknader og frikjøpe forskere til den tidkrevende jobben med å skrive konkurranseverdige søknader. Vi vil også vurdere å kjøpe inn eksterne tjenester der dette vil heve kvaliteten på søknader. Vi har allerede identifisert flere aktuelle utlysninger under temaet Globale utfordringer: Helse, og har startet arbeidet med å posisjonere forskningsgrupper inn mot søknader i 2021 og 2022.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa