Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

KlimaNinja- en fotonovelle om klimaforskning i tre deler

Awarded: NOK 0.50 mill.

I was told only to fill in the economic part of the report.

I was told only to fill in the economic part of the report.

Vi vil publisere en fotonovelle i tre deler med "Klima-Ninja" i hovedrollen 1) Ninja på Grønland: Ninja borer iskjerner fra innlandsisen på Grønnland. I iskjernene finner vi et arkiv over fortidens klima, og tidligere klimaendringer. 2) Ninja i Antarktis: Ninja er med på tokt i Sørishavet og får se isbremmer og smeltende isfjell på nært hold. Vi tar opp fremtidens klimaendringer og havnivåstigning som følge av smeltende is på land. 3) Ninja i norske fjorder: Ninja blir med ned under overflaten på fjordarmer i nærheten av Bergen. Vi går inn på noen konsekvenser av klimaendringer som vi kan se og observere i dag, som en økende oksygenmangel i dypet av norske fjordarmer. Novellene (del 1-2) bygger på eksisterende foto-blogger, publiserte på engelsk via Flickr.com. Disse eksisterende bloggene danner grunnlaget for de kommende fotonovellene. Vi oversetter og bearbeider materialet tilpasset målgruppen, og med tanke på helhetlige og spennende fotofortellinger. Elever fra Klimaklubben på Landås skole i Bergen, vil være involvert i prosessen som referansegruppe for å sikre at et treffsikkert nivå på innhold og språk. Del 3 vil bli produsert i sin helhet gjennom prosjektet NINJA. Innholdet er basert på tokt til fjorder nær Bergen, som årlig går som forsknings- og studentkurs ved UiB. Novellene trykkes og distribueres til folkebibliotek og videre til skolebibliotek i samarbeid med Seksjon for bibliotekutvikling ved Fylkesbiblioteket i Vestland fylke.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima