Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Forskning fra pol til pol: Slik arbeider en klimaforsker i Arktis og Antarktis

Awarded: NOK 0.50 mill.

-

-

Utstillingen «Forskning fra pol til pol: Slik arbeider en klimaforsker i Arktis og Antarktis» skal vise hvordan forskere og ingeniører overvåker pådriverne til klimaendringene. Vi har valgt klima- og miljøovervåkningen som foregår på verdens ytterpunkter som bakteppe: Zeppelinobservatoriet på Svalbard i Arktis og Trollhaugenobservatoriet i Dronning Maud land i Antarktis. Historien vi vil fortelle handler om hvordan forskere jobber for å fremskaffe faktagrunnlaget for det vi vet om klimaendringene som skjer i verden i dag. Men forskerne i denne historien er ikke (bare) inne på et laboratorium. De jobber også ganske praktisk, reiser til det ytterste nord og sør, og samler inn ulike typer klimadata i helt unike naturområder. Utstillingen skal bidra til at målgruppen får økt forståelse for hvordan datagrunnlaget for klimaforskningen de presenteres for i lærebøker og via media hentes inn. De skal også få innsikt i hvorfor denne datainnsamlingen er viktig, hvordan klimadata kvalitetskontrolleres, og at klimadata fra Norge deles med forskere over hele verden.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima