Back to search

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Støtte til ny søknad til ERC AdG 2021

Alternative title: Support to new application to the ERC

Awarded: NOK 0.20 mill.

This project will lead to a new application to the ERC

Dette er et prosjekt til støtte for revidering av eksisterende søknad til ERC Advanced Grants. Prosjektet vil støtte arbeid med søknaden og utgifter til konsulent samt noe utgifter til materiell (bøker).

Funding scheme:

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Funding Sources