Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

International Glaciological Society Nordic Branch Meeting 4-6 november 2021

Awarded: NOK 60,605

Møtet arrangeres vekselvis i de nordiske landene, og i år er det Norges tur til å arrangere. Forrige gang det ble arrangert i Norge var i 2016 i Tromsø (arrangør: Norsk Polarinstitutt). Møtet samler tradisjonelt 50-100 deltagere. Forrige gang det ble arrangert i Oslo var i oktober 2011 og da var Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sammen med Institutt for geofag, Universitetet i Oslo (UiO) arrangør. Det var da 100 påmeldte deltagere. Formålet med møtet er å presentere det nyeste innen glasiologisk forskning i Norden gjennom postere eller muntlige foredrag over 2 dager. Deltagerne vil spenne fra erfarne forskere til studenter som presenterer sitt første foredrag. Det er en uformell atmosfære som er en fin arena for både yngre og etablerte forskere til å bygge nettverk og bli kjent samt arrnagere korte møter i kaffepauser og prat i postersesjonen. Vi arrangerer to middager for deltagerne, en 'ice breaker' i forkant av møtet (torsdag 4. nov) i NVE og en felles middag (fredag 5. nov) i kjemkantina på Blindern. Selve møtet vil foregår på Universitetet i Oslo fredag 5. november til lørdag 6. november. Det er tradisjonelt en god vitenskapelig kvalitet på dette møtet. Planleggingskomiteen for møtet består av professor Thomas V. Schuler (UiO), professor Regine Hock (UiO) og seniorforsker Liss M. Andreassen (NVE). I tillegg vil flere personer fra UiO og NVE være involvert i den praktiske gjennomføringen av arrangementet. Workshopen arrangeres i samarbeid med the International Glaciological Society (IGS). https://www.igsoc.org/

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima