Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Smarter Roads and Safer Rails

Alternative title: Smartere Veg og Sikrere Jernbane

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Number:

329388

Project Period:

2021 - 2021

Funding received from:

Organisation:

Location:

Detection and rapid warning of dangerous situations may prevent collisions so that major delays or downtime can be avoided. With the project, we also want to gain better insight into road users' behavior and risk perception and look at the effects of various technical measures. Before we can initiate technological development, it is important to emphasize the need to understand why road users behave as they do, how they react and what it takes to clarify a dangerous situation once it has arisen. For this reason, in the pre-project phase we need to find an actor who knows these issues well, in addition to a research environment that can dig deeper into these problems. Together, we can combine professional knowledge about movement patterns in traffic hubs with research on road users' behavior to design a technology that both recognizes signs of danger in the traffic, as well as making a decision on how best to clarify the situation.

ITS Perception AS ønsker å etablere en prosjektgruppe med deltakere fra forskningsmiljøer og fagmyndigheter innen samferdsel for et Pilot-T-prosjekt der temaet er sårbare trafikale knutepunkter. Forprosjektet skal legge grunnlaget for et godt og gjennomførbart prosjekt og vi vil derfor starte sonderinger med relevante samarbeidspartnere og forskningsinstitusjoner med sikte på å konkretisere en eller flere problemstillinger som tenkes løst i prosjektet. Videre må konseptet beskrives og om nødvendig avgrenses tilstrekkelig til at prosjektet kan gjennomføres slik at man ender opp med en funksjonell pilot. Et viktig formål med Pilot-T-prosjektet vil være å innhente kunnskap om trafikanters atferd og risikoforståelse i utfordrende trafikale situasjoner. Ny kunnskap skal bidra til å utvikle en innovativ teknologisk løsning som kan analysere trafikkbildet og oppfatte potensielt farlige situasjoner og om mulig avverges. Løsningen vil dermed gi økt sikkerhet og bedre fremkommelighet i trafikken. Pilot-T vil bidra til å få denne løsningen raskere til markedet.

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025