Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Mobilitet er drivkraft i stedsutvikling, reiseliv og effektivisering av vareflyt. Viktigste brikke for å nå bærekraftsmålene.

Awarded: NOK 93,000

Project Manager:

Project Number:

329493

Project Period:

2021 - 2021

Funding received from:

Location:

Smarte Byer Norge er et non-profit selskap som i 5 år har laget arena for samskaping. Vi har satt scenen for innovasjon og networking på tvers av privat og offentlig sektor. Mellom aktører fra forskjellige bransjer og land. Vi har i flere år koblet aktører og driver det som har blitt nordens største nettverk innen smartby. Med 260+ medlemsvirksomheter fra Stat, kommune, forskning, akademia, privat, interesseorganisasjoner og startups legger vi til rette for at den enes utfordring blir den andres mulighet. Vi jobber nedenfra, med ildsjelene innenfor fagområder, og ovenfra med ledelsen. Smartbydebatten er der ildsjel og ledelse møtes. Årets tema er mobilitet. Vi arbeider med følgende vinklinger på mobilitet. * Bylogistikk - hvordan effektivisere og gjøre varetransport i byer grønnere * Reiseliv som drivkraft i stedsutvikling * Mobilitet som drivkraft i stedsutvikling Vi er i dialog med flere aktører rundt tema: Vegvesenet, NHO Reiseliv, Virke, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Norconsult, CGI, SAMS-Norway, Innovasjon Norge for å nevne noen. Se også offisiellt program i Arendalsuka https://program.arendalsuka.no/15836

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025