Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

En historie om makt og myter: Fortellingen bak fortellingen om «Kielland»-ulykken

Alternative title: A story about power and myths: The story behind the Kielland-disaster

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Manager:

Project Number:

329560

Application Type:

Project Period:

2022 - 2025

Funding received from:

Location:

“The worst industrial accident in Norway”. That was the verdict after the housing platform “Alexander L. Kielland” capsized by the Edda field on the 27th of March 1980. The disaster claimed 123 lives. 89 survived. A government commission of inquiry was established and came to a conclusion about what happened, and this is seen as the official “Kielland” narrative. The commission concluded that, already during the construction of the platform in France, welding errors were made, and these errors subsequently lead to the formation of cracks. With time the cracks developed into a fatal fracture which caused one of the platform legs to break. At the same time, other narratives than the governmental version were told at micro level. Survivors from the accident, the family members of the deceased and others had differing views from the official version, but their voices were not heard in public until 2016 when the national narrative about the “Kielland '' accident changed. In this thesis the term “the Norwegian oil nation” is presented, which is a continuation of the term “one party state'', a description made by Jens Arup Seip. This way, the term “oil nation” is linked with the Norwegian national identity. This project aims to show that a national patriotic narrative was constructed, a narrative survivors, family members and others did not recognise. Furthermore, this project investigates whether there are patriotic traits permeating the Norwegian oil state, which then made the young oil nation in need of a positive and patriotic narrative after the accident. Through interviews and archive finding, this project will expose that not even the authorities believed their own national patriotic narrative, but even so, they stuck to their version in public also after the legal settlement between the Norwegian parties and French interests in the 1991, where the Norwegians in practice lost.

Etter ulykken med boligplattformen «Alexander L. Kielland» den 27. mars 1980 var det årsaksforklaringen til den statlige granskingskommisjonen som ble den offisielle forklaringen på ulykken. Granskingskommisjonen konkluderte med at det allerede under byggingen av plattformen i Frankrike ble gjort en sveisefeil som ledet til en sprekkdannelse. Over tid utviklet sprekken seg til et fatalt brudd som gjorde at den ene plattformleggen ble revet av og at plattformen kantret. 123 mennesker mistet livet og 89 overlevde i katastrofen som regnes som Norges største industriulykke. I historiefaget kan fortellinger betraktes som den narrative framstillingen av fortiden, men hvordan forhold framstilles avhenger blant annet av hvem som er aktører, hvilke tolkninger som gjøres, hvilke utfordringer som møtes, hva som vektlegges, hva som utelates av informasjon og hvilket mål fortellingen har. Fortellingen vil styres av det fortelleren og fortellerformen tillater. Den myndighetsnedsatte granskingskommisjonens fortelling om «Kielland»-ulykken defineres som den statlige eller den offisielle norske fortellingen om «Kielland»-ulykken og dens årsaker. Selv om det i årene etter ulykken var enkelte tilløp til debatt om årsaksforklaringene, var det den statlige forklaringen som ble den styrende også for mediene. I dette prosjektet skal kandidaten granske og analysere det som kandidaten selv betrakter som «Kielland»-fortellingen i ulike faser. Oppmerksomheten rettes mot hvordan den statlige fortellingen om «Kielland»-ulykken ble etablert, formet og styrt i offentligheten. Hvilken styrke var det i denne fortellingen og hva var bakgrunnen for at akkurat denne fortellingen ble den styrende? Gjennom arbeidet ønsker kandidaten å belyse hva som var drivkreftene bak den statlige fortellingen om «Kielland»-ulykken og hvilke interesser som styrte denne fortellingen, samt å undersøke på hvilken måte denne statlige fortellingen hindret andre divergerende syn å nå fram.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd