Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Awarded: NOK 0.14 mill.

Støtte til økt open access-publisering i NIHs forskningsmiljøer.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang