Back to search

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fyrtårnsverksted for Reiseliv, Innovasjon og Miljø (RIM)

Awarded: NOK 99,999

Project Number:

329659

Project Period:

2021 - 2021

Location:

Fyrtårnsverkstedet på Strømtangen Fyr i Fredrikstad-skjærgården har vokst fra å være en møteplass for noen få dedikerte ildsjeler til å bli en ettertraktet og utradisjonell diskusjonsarena for en rekke fagmiljøer i Osloregionen, og også nasjonalt. Arrangørene ønsker å ta diskusjonene ut til havet, med sterk tro på at problemer best løses når de kan sees og oppleves med alle sanser. Grunntanken med arrangementet er å møtes ved kjøkkenbenken i Fyrvokterboligen og samles på svaberget, i stedet for i store konferansesaler, langt vekk fra de utfordringene som er på agendaen. Vi ønsker å skape et EKTE miljøfyrtårn. Verkstedet arrangeres nå for tredje år på rad og avholdes denne høsten i uke 38.Det har vokst år for år, og har knyttet til seg sentrale aktører som SIVA, Hold Norge Rent og universitet på Ås. Bak arrangementet står organisasjoner fra fagfeltene reiseliv, innovasjon og miljø. Denne kombinasjonen er begrunnet med at overforbruket av fjorden må adresseres bredt og løses på tvers. Miljøorganisasjonene er utførende og holdningsskapende, innovasjonsmiljøene finner løsningene for fremtiden, og reiselivet snakker til de besøkende og besøksnæringene som bruker havet og fjorden gjennom sine kanaler og nettverk. I år er det FN’s tiår for restaurering av natur og vi vil benytte momentum til å samle kreftene for et felles søkelys på Oslofjorden. Oslofjorden var den rikeste fjorden i Norge, med store habitater for hval, tunfisk, torsk, sild og brisling. Oslofjordens økosystem har vært igjennom en kollaps og er nå en skygge av seg selv. Det bor 1,6 millioner mennesker langs fjorden, som fisker og ferdes, som forurenser fra fartøy, landbruk og industri. Det negative avtrykket kommer fra mange hold, og alle som bærer stein til forfallet må inkluderes i løsningen.

Funding scheme:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø