Back to search

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Etablering av internasjonalt samarbeid om landbasert oppdrett av varmtvannsreker i intensivt RAS

Awarded: NOK 38,114

Project Number:

329688

Project Period:

2021 - 2023

Location:

ShrimpVision fortsetter sin forretningsutvikling etter å ha gjennomført to prøveproduksjoner av varmtvannsreker gjennom STUD-ENT ved å undersøke grunnlaget for samarbeid med tre sentrale og verdensledende aktører innen landbasert oppdrett av varmtvannsreker i resirkulerende akvakulturanlegg. Resulterer prosjektet i konkrete samarbeidsavtaler vil det representere viktige steg på veien for å etablere en kommersiell pilot i Norge.

Funding scheme:

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft